Kapacitetsundersøgelse fra VIA Multiplatform Storytelling & Production

Billede bag produktion af studerende fra VIA

Filmby Aarhus har i samarbejde med VIA Multiplatform Storytelling & Production - i dagligt tale kaldet MSP - lavet en kapacitetsundersøgelse, der undersøger dimittendernes beskæftigelse og uddannelsens relevans for aftagervirksomhederne.

Det første hold studerende fra MSP dimitterede i 2017, og siden er 30 studerende hvert år strømmet ud til den voksende digitale visuelle industri. Langt de fleste af dimittenderne fra MSP er i beskæftigelse indenfor branchen, og for at få mere konkret viden om, hvor, hvordan og med hvad de er beskæftiget, har uddannelsen i november 2021 gennemført en undersøgelse blandt alle dimittender. Resultatet af undersøgelsen kan I finde her:

Kapacitetsundersøgelse 2022