Stemningsbillede filmproduktion

Sammen med en lang række forskningsinstitutioner og brancheaktører på tværs af Europa er vi en del af projektet Crescine (Increasing the international competitiveness of the film industry in small European markets), hvor vi igennem et grundigt kig på hele filmbranchens fødekæde vil arbejde for at styrke dens konkurrencedygtighed. I Crescine arbejder vi både for at styrke talentlaget, funding og produktionsleddet, filmenes festivalliv og distribution, publikumsudvikling samt hvilke innovative greb, man kan pege på ift. at styrke IP- og forretningsmodeller, grøn omstilling og nye finansieringsmuligheder. Det hele knyttes tæt sammen med forskning på området, analyser og kommunikation om resultaterne og nye metoder til gavn for hele branchen.

Projektet bliver finansieret af den Europæiske Union under Horizon Europe programmet, og Crescine løber i tre år fra marts 2023 til februar 2026.

Ud over Filmby Aarhus, er Danmark repræsenteret af Aarhus Universitets Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Projektets overordnede koordinator er Lusofana University i Lissabon, der sammen med Cinetoscopia, Lda. udgør de to portugisiske partnere. Projektet har desuden partnere i Frankrig (Marché du Film, Cannes), Estland (Tallinn University), Belgien (Vrije University Brussels), Irland (Münster Technological University og Dun Laoghaire Institute Of Art Design + Technology), Kroatien (Institute for Development and International Relations - IRMO), Holland (Zaizan BV) og Litauen (Baltic Film and Creative Tech Cluster).

Desuden støtter en række associerede partnere op om projektet, blandt andre netværket af regionale filmfonde Cine-Regio, EFAD - European Film Agencies, Screen Producers Ireland, Zagreb Film Festival og Fonden Creative Business Cup. Sidst men ikke mindst henter projektet sparring fra International Cinema Technology Association i USA og data- og AI-eksperterne fra DAIN Studios i Tyskland.

For mere information om Filmby Aarhus' deltagelse i Crescine, kontakt projektleder Kirsten Langgaard på kirlal@aarhus.dk.

Crescine logo og EU logo