13/01 2019

Vision Denmark lanceres

Vision Denmark er nu officielt i luften efter lanceringen den 18. november 2019. Den nye erhvervsalliance vil øge den årlige omsætning inden for den digitale visuelle industri fra 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr.

Film, tv, animation, spil og XR var repræsenteret ligeligt til lanceringen af Vision Denmark den 18. november. Over 100 repræsentanter fra den digitale visuelle industri deltog i arrangementet, som bød på to workshops og en række oplæg.

Blandt oplægsholderne var Jan Neiiendam, chef for Vision Denmark, samt flere af Vision Denmarks partnere, deriblandt Filmby Aarhus repræsenteret ved Steen Risom.

Programmet indeholdt også inspirationsoplæg ved Tommy Ahlers og Jørgen Ramskov såvel som en virksomhedscase fra Ronni Madsen, Vice President ved produktionsselskabet M2 Film, der har adresse i Filmby Aarhus.

Dagen gav anledning til en grundig diskussion af den digitale visuelle industris styrker og udfordringer, som Vision Denmark vil tage med sig, nu hvor den nye erhvervsalliance er klar til at trække i arbejdstøjet og få initieret de aktiviteter, der skal optage alliancen de kommende år.

Der er behov for fælles netværk, innovation og flere talenter

Efter de to workshops stod det klart, at de fremmødte aktører delte en række ønsker og behov.

Blandt andet behovet for kompetencer stod som en af de helt væsentlige udfordringer i industrien. Virksomhederne i industrien oplever lige nu en stærk efterspørgsel på digitale visuelle fortællinger og oplevelser – en efterspørgsel, som kun kan imødekommes, hvis virksomhederne får adgang til flere nye talenter samt mulighed for at opkvalificere arbejdskraften via flere efteruddannelsesmuligheder.

Ligeledes foreslog deltagerne fælles netværk på tværs af siloer. Netværk der giver industriens parter mulighed for world building og IP-udvikling på tværs af film, tv, spil og XR, samt udveksling af forretningsmodeller, hvilket kan styrke industrien generelt og skabe bedre økosystemer.

Endelig blev adgang til teknologi og muligheden for at eksperimentere med nye metoder, fx via virtual production labs, anset som en essentiel faktor for at øge innovationen i industriens virksomheder, ligesom der var ønsker om at udvikle flere projekter i samarbejde med andre erhverv.

De centrale budskaber fra lanceringen kan også ses i videoen nedenfor, der indeholder interviews med otte deltagere fra dagen.

 

FAKTA:

Vision Denmark blev stiftet som en privat forening den 1.1 2019 af Nordisk Film, SYBO, Unity, The Animation Workshop / VIA University College, Interactive Denmark, Producentforeningen, Filmby Aarhus / Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn og Copenhagen Film Fund.

Foreningen arbejder for at samle virksomheder inden for spil, film, TV, animation og nye teknologier som VR & AR og skabe vækst i deres omsætning og beskæftigelse. Vision Denmark er en medlemsorganisation, der også formidler og driver innovationsprojekter og partnerskaber mellem private virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop givet tilsagn om støtte til Vision Denmark – og til at udvikle den spirende danske styrkeposition inden for spil, film & animation og samle virksomheder fra hele landet i én klynge. Regeringen har desuden med Vækstplanen for de Kreative Erhverv sat fokus på og afsat midler til at forløse vækstmulighederne i den audiovisuelle industri.