31/01 2019

Virtual Real or Fake News

Vizlab Studios har i samarbejde med en række danske biblioteker og kommuner udviklet et VR-spil i projektet ”Real or Fake News”, som skal lære folkeskoleelever om kildekritik.

Fake News er et begreb, som de seneste år har fået en masse opmærksomhed på grund af den hastighed det spredes med og deres politiske konsekvenser. Derfor er det særlig vigtigt at øge befolkningens evne til at skelne mellem fup og fakta, og gentænke undervisningsformaterne for kildekritik. Spil- og animationsvirksomheden Vizlab Studios har derfor sammen med en række danske biblioteker og kommuner udviklet et VR-spil i projektet ”Real or Fake News”, som skal lære folkeskoleelever om kildekritik.

Atomudslippet i Gråbynke

Real or Fake News spillet er en VR-oplevelse for udskolingen, der præsenterer eleverne for en virtuel verden, hvor de kan få erfaring med at anvende kildekritik i praksis. Historien i VR-oplevelsen udspiller sig i den lille by Gråbynke, hvor der har været et udslip fra det lokale atomkraftværk. Real or Fake News spilles af en halv skoleklasse ad gangen og er bygget til HTC Vive. En af eleverne har VR-brillerne på og spiller rollen som journalist fra Gråbynke Lokalavis, som skal finde frem til den skyldige i udslippet. Eleverne i den “virkelige” verden følger med på en skærm og leverer svar ind til journalisten omkring udslippet i rollerne som atomkraftværket, borgergruppen, og miljøorganisationen.

“En gruppe af elever spiller rollen som lokalavisens redaktion, hvis opgave er at hjælpe journalisten med at finde den skyldige ved at tjekke fakta i bibliotekernes e-ressourcer,” forklarer Jeanne Skak Harboe, som har været den primære projektleder på Real or Fake News fra Viborg Bibliotekerne.

Offentlige og private samarbejder

Real or Fake News projektet var Vizlab Studios første længerevarende samarbejde med offentlige institutioner. Det tætte samarbejde gav indblik i det offentliges arbejdsmetoder og processer, som blandt andet rummede et stærkt fokus på brugerinvolvering.

“Der har under hele processen været en gensidig tillid til hinandens kompetencer og dermed havde vi de bedst mulige forudsætninger, for at kunne levere et solidt produkt. Erfaringerne fra samarbejdet kunne vi allerede bruge kort tid efter projektets afslutning, hvor vi kunne fremvise eksempler fra projektet og skaffe en ny kunde til en VR-oplevelse,” fortæller Andreas Husballe og Jannick Petersen fra Vizlab Studios.

Serious Games & VR

Spilbranchen har længe beskæftiget sig med Serious Games, hvor spils evne til at motivere og fastholde personer bliver anvendt med læring og træning for øje.

“Virtual Reality er særligt egnet til Serious Games-genren, da spillerne på en motiverende og tryg måde kan træde ind i en virtuel verden og få en virkelighedsnær og kropslig forståelse for en given situation eller person. Af denne årsag bliver VR også kaldt den ultimative empatimaskine,” fortæller Sebastian Christophersen fra ITK, Aarhus Kommune, som har bidraget med evalueringsdesign og et testforløb omkring sociale VR-platforme til projektet.

Andreas og Jannick fra Vizlab Studios vurderer ligeledes at forretningspotentialet for VR-produktioner er størst netop indenfor lærings- og træningsspil, og derfor vil de fokusere deres kommende produktioner i denne retning.

Teknologiens sociale muligheder og begrænsninger

På trods af teknologiens potentiale inden for læringsspil, så er der også en række begrænsninger forbundet med de sociale dimensioner i VR-oplevelser, da oplevelsen ofte er isoleret til den person der bærer VR-brillerne. I Real or Fake News har partnerne forsøgt at arbejde med denne problemstilling bl.a. ved at lade eleverne uden for den virtuelle verden forberede og levere replikker ind i spillet via avatarer.

“Det er en spændende problemstilling, og vi er ikke nået helt i mål, men vi er godt på vej og har gjort os de første erfaringer. For at komme et skridt videre, har vi kastet et blik på de sociale VR-platforme Sansar, VRChat, og CoSpaces Edu. Ingen af dem har knækket nødden, men der er nogle interessante byggeklodser, som vi kan bruge fremadrettet til at sætte fokus på medskabelse og de sociale dimensioner,” fortæller Sebastian Christophersen

Når en teknologi bliver så populær, som VR er, så kommer der også andre udfordringer:

“Indledningsvist var vi bekymrede for at teknologien i sig selv ville blive en for stor distraktion for eleverne og dermed ville fjerne opmærksomheden fra emnet. Jeg synes dog, at vi har ramt en fornuftig balance, hvor begge dele supplerer hinanden,” fortæller Jeanne Skak Harboe.

Gode råd & Næste skridt

Vizlab Studios anbefaler at andre spilvirksomheder, som ønsker at indgå i lignende projekter, bør få styr på rammerne for projektet så tidligt som muligt, da det vil have stor påvirkning af hvordan og hvortil spillet skal udvikles. Skal det spilles af én person eller flere? Skal spilleren kunne bevæge sig? Skal der være flere i samme rum? Hvor meget og hvad skal de kunne kontrollere?

“Hvert VR device har sine fordele og ulemper, og der findes mange værktøjer, der kan hjælpe med udviklingen og mange formater, det kan udvikles til. Vi brugte SteamVR og Unity3D til at udvikle dette projekt til HTC Vive,” forklarer Jannick Petersen.

Real or Fake News har fået støtte til en videreudvikling af spillet, hvor der fortsat vil være fokus på kildekritik, men målgruppen ændres til gymnasieelever og temaet bliver politiske valgkampe. Jeanne Skak Harboe forklarer afslutningsvist, hvorfor hun ser et behov for at fortsætte projektet:

“Jeg synes, der har været rigtig mange overraskelser for mig i denne proces. Blandt andet hvor nemt eleverne kan hoppe ind og ud af spillet, men også hvor lidt kildekritik de bruger i hverdagen. Det giver mig dog en god fornemmelse af, at der virkelig er brug for at arbejde med dette emne.”

Fakta om projektet:

Spillet er støttet af projektpuljen fra DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) med 600.000 kr.

Projektpartnerne i Real or Fake News er Viborg Bibliotekerne, Ballerup Bibliotekerne, Rødovre Bibliotek, Vejle Bibliotekerne, ITK (Innovation, Teknologi og Kreativitet) – Aarhus Kommune, Viborg Kommune og Vizlab Studios.

Links

DDB’s projektbeskrivelse http://projektbank.dk/real-or-fake-news-et-socialt-laeringsspil-i-virtual-reality

VizLab Studios www.vizlab.dk

Viborg Bibliotekerne https://www.viborgbib.dk/

ITK, Aarhus Kommune https://dokk1.dk/om-itk