I Filmby Aarhus arbejder iværksættere og virksomheder tæt sammen med studerende, når de løser opgaver for kunder

Af Joan Rask

Talent, innovation, entreprenørskab og inkubationsmiljø – alle fire beskriver det miljø, der er udviklet i Filmby Aarhus mellem virksomheder i den kreative branche, uddannelsesinstitutioner og iværksættere. Alligevel dækker ordene ikke helt, for det miljø, der er skabt, kendes endnu ikke rigtig i Danmark.

Her – i fællesskabet, der kaldes Kaospilot HIVE, er det etablerede virksomheder, der har egne kunder. Det kan fx være en reklamekampagne for et kendt internationalt brand.

Bo Blaabjerg, Head of Consulting hos Kaospiloterne ser det som en helt afgørende faktor, at miljøet tilbyder konkrete samarbejder om virkelige opgaver, der skal løses for kunder. Kunder stiller nemlig krav og betaler i forhold til kvalitet, service og sikkerhed for leverancen.

“Vi knytter etablerede iværksættere sammen med studerende og faciliterer selve fællesskabet. Derudover leverer vi selvfølgelig også Kaospiloternes brand,” siger Bo Blaabjerg.

Han er sikker på, at en afgørende forudsætning for den succes, som fællesskabet nyder nu, netop handler om det.

“Det er pull i stedet for push – vi trækker forretningsverdenen ind til de studerende,” siger Bo Blaabjerg.

HIVE holder til i stueetagen i et stort rum, der inviterer til kreativitet med havnemolen som nærmeste nabo og højt til himmel og hav. Her kan virksomheder med få ansatte og iværksættere inden for den kreative branche leje en kontorplads. Med i lejen får de adgang til fælles aktiviteter, men de indgår også en forpligtende aftale om at løse opgaver for kunder i fælles projekter og at inddrage studerende fra Kaospiloterne.

Kaospilot HIVE

Samarbejdsmiljø for mindre virksomheder og iværksættere inden for den kreative branche.

 • Der er plads til 24 personer
 • Alt er udlejet
 • Læs mere på kaospilot.dk

Kaospilot

En hybrid mellem en design- og businessskole, der uddanner i ledelse og entreprenørskab.

Her udfordres det muliges kunst i en treårig uddannelse.De studerende uddannes ikke til at passe ind i fremtidens samfund og erhvervsliv – men til at skabe fremtiden. Fokus er på læring gennem praktiske opgaver, refleksion og udfordringer på alle niveauer. Målet er at udvikle entreprenante ledere, der kan skabe positive forandringer for samfundet, og ikke lader sig begrænse.

Afsættet er internationalt. Typisk er 40% af de studerende internationale, og der er indlagt lange ophold i udlandet.

 • Hovedområder: Uddannelse, Rådgivning/coaching, Kultur og Social
 • Eksisteret siden 1991
 • Mere end 600 har gennemført uddannelsen
 • En tredjedel har etableret selvstændig virksomhed

VIA film & Transmedia

Professionsbachelor Multiplatform Storytelling & Production er en ny form for filmuddannelse, der uddanner til at producere film i forskellige genrer på tværs af formater og platforme – kortfilm, reklamefilm, musikvideoer, fashionfilm, webfilm, virale film.

Her er fokus på kompetencer i fortælleteknik og æstetiske virkemidler, så de studerende kan udvikle, designe og producere til de nuværende og fremtidige digitale og visuelle platforme.

De studerende lærer at bringe deres kreativitet i spil og samtidig være det bindeled, der får tingene til at ske fra ide og konceptudvikling til produktion og afsætning på markedsvilkår.

 • Optager 30 studerende om året (ca. 200 ansøgere)
 • Fastholdelsesprocent på 100 (ingen frafald)
 • Fra sommeren 2016 er der i alt 120 studerende
 • Eksisteret siden 2013, første hold dimitterer i januar 2017
 • Tæt samarbejde med erhvervslivet både som undervisere, praktikpladser m.v.
 • Internationalt forskningssamarbejde med: Beijing Film Academy, IED Rome, California State University Monterey Bay og Humber College i Toronto[/one_half_last]