Creative Ports

EU Interreg BSR projektet Creative Ports sigter mod at forbedre og fremme samarbejdet mellem institutioner og firmaer i CCI-sektoren (creative and cultural industries) i de deltagende lande og videreudvikle strategier og processer omkring internationalisering.

Partnerne udveksler internationaliseringsværktøjer, tester dem i en tværnational sammenhæng og skaber og organiserer varige relationer mellem aktører i CCI-sektoren. Det vil give mulighed for fælles udvikling af uddannelses- og netværksformater samt drøftelser om metoder til internationalt samarbejde. Partnernes organisationer arbejder derfor med lokale, kulturelle og kreative aktører og SMV’er og hjælper dem til tværnationalt samarbejde med andre regioner. Virksomheder og andre aktører i den kulturelle og kreative industri åbner derved muligheder for bedre internationalisering og samarbejde.

MÅL

Creative Ports samler de kulturelle og kreative industrier i Østersøregionen med henblik på at lære af hinanden og udnytte potentialet ved CCI internationalisering.

STATUS

Begyndt den 1. januar 2019 – Løber til den 31. december 2021

KONTAKT

Projektleder
Regitze Mai Møller
Email: remm@aarhus.dk
Tlf.+45 6177 5537

Kirsten Langgaard
Email: kirlal@aarhus.dk
Tlf.+45 2834 7407

 

CREATIVE PORTS NYHEDER

PARTNERE

 • Vilinu City Municipality Administration
 • Creative Estonia
 • Danish Cultural Institute
 • European-Russian InnoPartnership
 • Filmby Aarhus
 • Goethe Institut
 • Hamburg Kreativ Gesellschaft 
 • Westpomeranian Region
 • Media Dizjan Szczecin
 • Media Evolution City Malmö 
 • ARS BALTICA
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences SBC
 • TalTech University
 • Tallin Business Incubators

AKTIVITETER  2019

 • Første partnermøde i Tallin, Finland, februar 2019 
 • Partnermøde i Skt. Petersborg, Rusland, maj 2019 

FAKTA

 • Projektperiode: 1.1.2019 til 31.12.2021
 • Ledende partner: Goethe Institut, Tyskland
 • 14 partnere fra  8 forskellige lande i Østersøregionen 

FINANSIERING

 • EU-projektet Interreg Baltic Sea Region

ARBEJDSPAKKER

 • WP 1 Project management and administration (WP leader: Goethe Institut)
 • WP 2 Setting and improving the analytical and strategic context for CCI (WP leader: TalTech)
 • WP 3 Facilitating and ensuring internationalisation outreach to CCI companies (WP leader: Hamburg Kreativ Gesellschaft mbh)
 • WP 4 Developing learning modules and an online platform to spur CCI networking (WP leader: Media Design)

 

 

PROJEKTET

PARTNERE

Logo Filmby Aarhus