NyhedsblogUncategorized

Tv-serien Dicte er en god forretning for Aarhus

By 05/01/2017 No Comments

05/01 2017

Tv-serien Dicte er en god forretning for Aarhus

Tv-serien Dicte, 3. sæson har skabt værdi for ca. 137 mio. kroner. Det viser en rapport, der har undersøgt reklame- og brandværdien. For første gang i Danmark er der gennemført en samlet analyse af den værdi en tv-serie giver tilbage til det område, den er filmet i.

Når der kommer en fiktionshistorie ind over, åbner det et kæmpe potentiale for det geografiske område, der er i spil. Her har vi kun set begyndelsen, der kommer til at ske meget de kommende år. Sådan siger Anja Hartung Sfyrla, der er chef for forretningsudvikling VisitDenmark. Hun og kollegerne hos VisitDenmark ser effekten i hverdagen, for der er stor efterspørgsel fra internationale turister, der vil besøge områder i Danmark, de har set på film.

”I VisitDenmark ser vi et stort potentiale i at samarbejdet mellem filmindustrien og turistbranchen. Hele området er i rivende udvikling, og det er faktisk win-win for begge parter,” siger Anja Hartung Sfyrla.

Turister er en god forretning
Rapporten viser, at tv-serier har betydning for turismen. Det er Edmond Consulting, der har udarbejdet rapporten, og den tager afsæt i metoder som turistbranchen generelt bruger, når deres egne markedsføringsaktiviteter bliver målt. Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje har bestilt rapporten, og Leder af Filmbyen Carsten Holst er overrasket over, hvor god en forretning, det er en for kommune.

“Tv-serien Dicte tjener penge to gange – først til de virksomheder, der er involveret i produktionen, og bagefter høster andre virksomheder frugten af øget turisme og effekten af, at virksomheder og medarbejdere er fastholdt i vores lokalmiljøet,” siger Carsten Holst.

Tendensen kaldes ”screenturisme” og Anja Hartung Sfyra har netop deltaget i en konference om emner.

“Screenturisme dækker over nogle meget givtige samarbejder, hvor film- og turistindustrien har fundet hinanden i partnerskaber, der giver begge værdi. Hele området er virkelig under udvikling,” siger hun.

Lektor Alexander Josiassen, CBS forsker i området skriver netop nu på en bog, der blandt andet handler om regional medfinansiering af film, som det fx er sket med tv-serien Dicte, hvor Aarhus Kommune, Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje har deltaget i finansieringen.

“Min erfaring er, at Tv-serier og film er et af de områder, hvor det giver mest værdi for et land at bruge penge, hvis landet vil ud over sine grænser”, siger Alexander Josiassen.

Filmproduktion i konkurrence
Det handler om branding – og effekten er, at en by eller et område bliver top of mind hos en bestemt gruppe mennesker. Det er hele formålet med reklamer, men film og tv-serie gør det også – blot mere indirekte via de locations der bliver vist. Den udvikling hilser Alexander Josiassen velkommen.

”Det giver helt sikkert mening at sætte tal på effekten af en film eller tv-serie i forhold til markedsføring og branding. Det er der flere udenlandske eksempler på” – fx filmen ”In Bruges” der er filmet i den belgiske by Brügge,” siger han.

Peter Bose er producer og partner i Miso Film, der har været producent på alle tre sæsoner af tv-serien Dicte. En aktivitet der har tilført direkte omsætning på ca. 100 mio. kroner i både Aarhus og København.

“Det er lykkes os at skabe kontinuitet i filmproduktion i Aarhus. Vi filmede i 1,5 år, og jeg er sikker på, at det er med til at fastholde dygtige folk i Region Midt, som ellers ville være søgt mod hovedstaden,” siger Peter Bose.

Carsten Holst peger på, at det også handler om, at film og tv-serier skal vise livet uden for København, og det gør de bedst, når de er filmet i provinsen – også selv om det er dyrere.

“Udlandet kappes om at give rabatter til filmproduktion, fordi de ved, det er en god forretning. Hvis Danmark fortsat vil have danskproducerede film, er det helt nødvendigt at finde nye finansieringsveje – som vi fx gjorde med Dicte,” siger Carsten Holst

Flere turister til Aarhus
Hver tredje har fået et mere positivt indtryk af Aarhus efter at have set serien og er blevet inspireret til at besøge byen. Undersøgelsen omfatter både seere i Danmark, Norge og Sverige, hvor serien blev vidst samtidig. Alexander Josiassen er overbevist om, at Danmark har et uudnyttet potentiale.

”Film og tv-serier er et af de hovedområder, vi bør sætte ind på, hvis vi vil sælge vores image bedre,” sig han.

Og muligheden er der, bekræfter Carsten Holst.

”De regionale filmfonde har de kontakter, der skal til for at udvikle filmprojekter i samarbejder med turist- og erhvervslivet, og hvis vi ad den vej, kan fastholde filmproduktion i Danmark, vil jeg altid foretrække det – alternativet er, at alt ryger til udlandet,” siger lederen af Filmby Aarhus.

For VisitDanmark handler det om at skabe spændende indhold til turister – om den enkelte tv-serie eller film og sørger for, at turisterne har noget at interagere med.

“Når det lykkes, åbner det nogle kanaler for os i udlandet, som vi ellers ikke kunne få adgang til – enten fordi vi ikke har råd eller fordi vores indhold kommer ud til forbrugere, vi ellers ikke når,” siger Anja Hartung Sfyrla

Fakta:

Analysen er gennemført på tv-serien Dicte (3. sæson), der er optaget i Aarhus og vist i Danmark, Sverige og Norge. Analysen er udarbejdet af Edmond Consulting for Filmby Aarhus/Den Vestdanske Filmpulje og den viser:

Den samlede værdi for Aarhus af Dicte sæson 3 udgør 137,5 millioner kr., heraf udgør:
• Brandværdien 69% (turismeomsætning afledt af Dicte III – Danmark: 67 mio. kr., Sverige: 20 mio. kr.v Norge 8 mio. kr.),
• Omsætningen 12% (16,4 mio. kr. som producenten har forbrugt i Aarhus). Aarhus Kommune har med sin investering i Dicte III på 4,5 mio. mio. kr., herefter samlet opnået en ROI (Return On Investment) på 30,5,
• PR-værdien 11% (15 mio. kr. i estimeret annonceværdi),
• Reklameværdien 8% (11,1 mio. kr. i Tv-eksponering: 6,1 mio. kr. i Danmark; 3,3 mio. kr. i Sverige og 1,7 mio. kr. i Norge)