Gavner den digitale visuelle industri samfundet, og hvordan ser potentialet ud for co-creation
med traditionelle virksomheder, servicefag og offentlige institutioner?

Det spørgsmål blev stillet af Filmby Aarhus i den digitale visuelle industris egen branche – og på politisk niveau. Kunne man skabe samme høje vækstrater i andre brancher? Den digitale visuelle branche har nemlig både høje- re vækst i eksport, omsætning, beskæftigelse og innovationskraft end alle andre brancher i Danmark. Og hvordan kunne denne udvikling overføres til andre brancher?

Interactive Denmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland satte sig for at finde svar. De bad rådgivnings firmaet Manto undersøge potentialet for en midt- og nordjysk klynge inden for digital indholdsproduktion. Samtidig skulle analysen vise branchens nøgletal, og hvilke aktører, der var i gang i de to regioner.

Konklusionen i analysen var, at grundlaget for vækst er etableret. Fire områder er motorer, der kører på fuld fart: Aalborg, Viborg, Grenaa og Aarhus – hvor sidstnævnte er den største med Filmby Aarhus som driver.

Analysen giver bud på, hvordan vækst på stort set alle parametre i de digitale visuelle industrier kan udvikle sig, og gavne samfundet og erhvervslivet dybt inde i hver deres kerneopgaver. Det kræver samarbejde mellem erhvervsliv, samfund, uddannelsesinstitutioner og de digitale visuelle industrier.

Filmby Aarhus og Interactive Denmark har ført tankerne i Mantos analyse nogle skridt videre frem. Denne publikation præsenterer den viden, som analysen sætter i spil, og de idéer og processer, der opstod under arbejdet med analysen og ved konferencen “The Big Picture” (2015).

DET ER EN INVITATION TIL CO-CREATION

HVAD ER:

DE DIGITALE VISUELLE INDUSTRIER

Det handler om spil, film, tv, animation, video, lyd – alt der kræver en digital kanal. Det kan være som led i kommunikation, branding og underholdning. Det kan også være instruktionsvideoer, reklame, kampagner, web, sociale medier og 3D. Den digitale visuelle industri har et vist overlap med de kreative erhverv.

HVAD ER:

DE KREATIVE ERHVERV

De kreative erhverv udgør et bredt erhvervsområde og består af i alt 11 kreative brancher: arkitektur, bøger & presse, design, film & video, indholdsproduktion & computere, kunst & kunsthåndværk, musik, mode & beklædning, møbler & interiør, radio & tv, samt reklame.
De kreative erhverv øger deres brug af digitale visuelle løsninger og ofte er deres produkter også en digital produktion. Det er fx en nytegnet bygning, der bliver visualiseret ind mellem en eksisterende bygningsmasse. Et stort campus-universitet kunne fx visualiseres med 3D-briller, så interessenter kan fornemme arkitektens tanker så virkelighedsnært som overhovedet muligt.

(Kilde: Definitionen af de kreative erhverv fremgår af regeringens vækstplan for kreative erhverv og design fra 2013)

DE DIGITALE VISUELLE VIRKSOMHEDER I REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND

37% eller 235 virksomheder – af de samlede nationale virksomheder i branchen er placeret i de to regioner.

37%

64% af den samlede nationale beskæftigelse i branchen er placeret i de to regioner.

64%

44% af den samlede danske omsætning i branchen på 6 mia. kr. udspringer fra de to regioner.

44%

Kilde: Danmarks Statistik samt Analyse af klyngepotentialet for Digitale Visuelle Industrier i Region Midtjylland og Region Nordjylland, Manto.

 

DE KREATIVE ERHVERV I REGION MIDTJYLLAND

29.000 arbejdspladser – det svarer til 7% af regionens private arbejdspladser

3500 virksomheder.

13% af den totale regionale eksport kommer fra det kreative erhverv.

23,5 MIA. KR. går til eksport.

Kilde: Region Midtjylland, More Creative, Fremtidens erhverv er kreative

M2 Film
Næste artikel