Af Joan Rask

Adgang til viden og kreativ talent er en helt afgørende faktor for virksomheder, der vil deltage i den globale konkurrence på innovation. Derfor skal væksten i de kreative erhverv understøttes af gode uddannelser og stærk forskning. Det siger chefkonsulent Martin Hansen hos VIA Erhverv, VIA University College. Han har de seneste ti år været dybt involveret i at etablere nye uddannelser inden for de kreative erhverv i Region Midtjylland.

”Området er i vækst og forandring, og som uddannelsesinstitution er vi faktisk forpligtet til at udvikle relevante uddannelser og understøtte vækstlaget gennem entreprenørskabsprogrammer, studentervæksthuse og inkubationsmiljøer, siger Martin Hansen.

Martin Hansen er overbevist om, at samspillet mellem uddannelser og erhvervsliv er helt afgørende. Det byg- ger han på erfaringer fra kreative miljøer i Europa, der viser, at styrket samspil mellem de forskellige aktører skaber stærke vækstlag.

Det er præcist det samarbejde, vi høster frugterne af i Filmbyen, og potentialet er meget større. Vi er kun i begyndelsen af den her udvikling.

Martin Hansen, VIA Erhverv
,

Der er allerede etableret studentervæksthuse i regionen med fokus på internationale tværfaglige inkubationsmiljøer. Det ser han som naturlige afsæt for fremtidige samarbejde med erhvervslivet og de digitale visuelle industrier.

Marianne Ping Huang, udviklingskoordinator på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet ser samme potentiale.

“Vi ved fra internationale eksempler, især fra UK, at dedikerede og integrerede tværsektorielle miljøer er meget frugtbare og bidrager stærkt til lokal vækst og fastholdelse af talent,” siger hun.

Aarhus Universitet har også fokus på kreative talenter, hvor fx Studentervæksthus Aarhus har haft mange i iværksætterforløb, ligesom Aarhus Universitets SpinIn-projekt med succes har arbejdet med kreative mikrovirksomheder.

“Flere nyuddannede finder ind i de kreative erhverv, selvom deres uddannelser peger i andre retninger. Det bliver helt afgørende for os som samfund, at vi fanger den talentmasse op”, siger Marianne Ping Huang.

Det er studerende med lyst og talent for at investere deres specialisering i åben innovation og til at arbejde sammen med andre, som både VIA og Aarhus Universitet gerne vil bringe videre frem.

”En vej kunne være en sømløs overgang mellem uddannelsens sidste del, og det at etablere egen virksomhed i et kreativt inkubatormiljø,” siger Marianne Ping Huang.

Marianne Ping Huang peger samtidigt på en anden klar international tendens, nemlig at der bliver flere freelancere generelt og færre fastansatte. Den vækst sker i stort omfang inden for de kreative erhverv og også inden for de digitale visuelle industrier. Det er derfor, de to uddannelsesinstitutioner ser koblingen mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv så centralt.

”De digitale visuelle industrier har betydning langt ud over sig selv – både som kultur og erhverv. Derfor giver samspillet god mening som en del
af talentudviklingen. Ingen er jo en ”øde ø,” siger Martin Hansen.

Mere:

spin-in.au.dk
studentervaeksthus.au.dk
via.dk/studentervaeksthuse
filmbyaarhus.dk

Inkubator – udvidelse på vej  i Filmby Aarhus

  • Yderligere 4.400 m2 er på vej i form af en tredje bygning
  • Proces med lokalplan er i gang
  • Bygherre er Filmby Aarhus
  • Forventet ibrugtagning sommeren 2018
  • Bygningen øger inkubationsmiljøet med ca. 1500 m2