Cross MotionInteractive DenmarkNyhedsblog

Prototyper inden for VR, AR og digitale spil i sundhedssektoren

By 22/05/2018 No Comments

22/05 2018

VR Clinic Aarhus DIGI:TAL 2017 Foto: Gorm Branderup

Fremvising af en af sidste års prototyper ‘VR Clinic’ til AARHUS DIGI:TAL 2017 Experience lab. Foto: Gorm Branderup

Annoncering:

VR, AR og digitale spil i sundhedssektoren

Som et led i projektet ’Cross Motion’ under EU Interreg Baltic Sea Region søger Filmby Aarhus virksomheder, der kan udvikle prototyper inden for anvendelsen af VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) og digitale spil i sundhedssektoren.

Formålet med denne annoncering er, gennem udviklingen af prototyper, at afsøge de muligheder og potentialer, der ligger i at anvende VR, AR eller digitale visuelle oplevelser i sundhedssektoren.

Vi forholder os meget åbent til hvilke prototyper, der skal udvikles, da vi ønsker at give kreative udviklere frie rammer i forhold til indholdet, så længe det falder inden for udnyttelsen af enten VR, AR eller digitale spil i sundhedssektoren.

Læs mere her

Der kan stilles spørgsmål frem til d. 6. juli kl. 12.00. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i
anonymiseret form på denne side.

 

Spørgsmål:

Skal man være en del af Filmby Aarhus eller kan virksomheder og teams fra andre byer være med?

Svar:

Det er ikke et krav for at komme i betragtning, at man er en del af Filmby Aarhus eller er lokaliseret i Aarhus.

 

Spørgsmål:

Kan man ansøge fondsmidlerne til at ”porte” eksisterende spil/software til VR/AR platformen? Der vil stadig være tale om en prototype og ikke et produkt som er klar til lancering.

Svar:

Det er muligt at vinde annoncering til videreudvikling af eksisterende produkt til VR/AR. Vær dog særligt opmærksom på nederste punkt i afsnittet “Den færdige prototype” fra annonceringen:

Den færdige prototype

Da formålet er at udvikle prototyper, forventer vi ikke et færdigt produkt, der vil kunne gå i 
produktion. Det er dog et krav, at der som minimum afleveres et produkt, der kan afprøves som VR/AR/digitalt spil og vurderes i kvalitet og potentiale – med henblik på videreudvikling til et produktionsklart produkt.

Prototypen skal udvikles med øje for at skabe noget, der kan videreudvikles til et produkt til bred anvendelse, som kan erhverves af private og offentlige aktører. Der stilles ikke krav i forhold til den eventuelle produktionspris og salgspris.

Udvikleren af prototypen kan ikke kræve copyright på prototypen, og kodningen skal være 
open source. Dog kan udvikleren videreudvikle og producere produktet og kræve copyright på det færdige produkt i sin markedsparate form.

Se annonceringen her: https://filmbyaarhus.dk/wp-content/uploads/2018/05/Annoncering_VRARspil_Sundhed_final.pdf

 

Spørgsmål:

Hvordan bliver der set på endnu-ikke ansatte kandidater? Bør vi have en specifik potentiel kandidat/udvikler klar i ansøgningen, eller er det tilstrækkeligt at dokumentere nuværende team samt intentionen om at tidsbegrænset ansætte endnu en fagperson?

Svar:

Det er ikke et krav, at alle holdets medlemmer er ansatte inden opstart af prototypen. Det er dog en fordel at kunne redegøre for hvem der vil arbejde på prototypen, og er en eller flere af de personer ikke allerede tilknyttet holdet, vil det være fint, hvis det kan sandsynliggøres at de har tid og mulighed for at arbejde på prototypen. Vær opmærksom på nederste punkt fra følgende del af afsnittet “Praktisk” fra annonceringen:

Forslagene vurderes ud fra følgende parametre:

– Projektets grad af nytænkning
– Projektets gennemførbarhed
– Prototypens mulighed for at videreudvikles til et færdigt kommercielt produkt
– Prototypens anvendelsesmuligheder ved videreudvikling
– Sammensætningen af prototypeholdet, hvor der lægges vægt på holdets erfaringer

Se annonceringen her: https://filmbyaarhus.dk/wp-content/uploads/2018/05/Annoncering_VRARspil_Sundhed_final.pdf

 

Spørgsmål:

1) Kan vi få et indblik i krav specifikationer til prototypen:

  • Forventes der en programmeret/funktionel prototype, i papirformat eller en kombi?
  • I hvilken grad skal prototypen afgrænse hovedprojektet (hvor dybt eller bredt skal det beskrive hovedprojektet, %)?
  • Hvad forventes der, at prototypen skal kunne?

2) Forslaget skal indeholde en tidsplan samt budget. Er det for prototypen eller hovedprojektet, der tænkes på her?

3) Hvad er den forventede budgetramme for hovedprojektet (ikke prototypen)?

4) Hvor meget vægter det, at folk skal kunne bevæge sig fysisk vs. følelsesmæssigt?

5) Hvordan er forløbet efterfølgende for hovedprojektet:

  • Hvem sælger det ind til sundhedsvæsenet?
  • Hvem har det overordnede ansvar/ejerskab på hovedprojektet?

6) Må man aflevere mere end 1 oplæg?

Svar:

1) Krav til specifikationer:

  • Prototypen, der afleveres, skal være funktionel/programmeret i det omfang, det er nødvendigt for at kunne teste prototypen og forstå samt opleve dens potentiale. Se første punkt i afsnittet “Den færdige prototype” fra annonceringen:

(…) Det er dog et krav, at der som minimum afleveres et produkt, der kan afprøves som VR/AR/digitalt spil og vurderes i kvalitet og potentiale – med henblik på videreudvikling til et produktionsklart produkt.

  • Der er ikke specifikke krav til, i hvilken grad prototypen skal afgrænse hovedprojektet. Det er ikke et krav, at der er et skarpt defineret og afgrænset hovedprojekt, så længe prototypen kan vise potentialet i forhold til videreudvikling til et hovedprojekt. Se andet punkt i afsnittet “Den færdige prototype” fra annonceringen:

Prototypen skal udvikles med øje for at skabe noget, der kan videreudvikles til et produkt til bred anvendelse, som kan erhverves af private og offentlige aktører. Der stilles ikke krav i forhold til den eventuelle produktionspris og salgspris.

  • Ud over ovenstående forklaringer kan vi henvise til eksemplerne på de prototyper, der blev udviklet sidste år. Se afsnittet: “Baggrund for annonceringen” i annonceringen:

Det er anden gang, Filmby Aarhus annoncerer efter virksomheder til udvikling af denne slags prototyper. Du kan læse mere om resultatet af første runde, som fandt sted i 2017, her.

Se desuden en teaser fra tre af de fire prototyper her:

VR Clinic 
VResilience
260 Tales

2) Tidsplan og budget er for prototypen fra igangsættelse og frem til aflevering d. 17. december 2018.

3) Der er ikke specifikke krav til hovedprojektet. Se andet punkt i afsnittet “Den færdige prototype” fra annonceringen:

Prototypen skal udvikles med øje for at skabe noget, der kan videreudvikles til et produkt til bred anvendelse, som kan erhverves af private og offentlige aktører. Der stilles ikke krav i forhold til den eventuelle produktionspris og salgspris.

4) En vægtning af fysisk bevægelse vs. følelsesmæssig oplevelse er ikke et af de parametre, vi vurderer ud fra. I forhold til hvilke parametre, vi vurderer ud fra, se tredje punkt i afsnittet “Praktisk” fra annonceringen:

Forslagene vurderes ud fra følgende parametre:
– Projektets grad af nytænkning
– Projektets gennemførbarhed
– Prototypens mulighed for at videreudvikles til et færdigt kommercielt produkt
– Prototypens anvendelsesmuligheder ved videreudvikling
– Sammensætningen af prototypeholdet, hvor der lægges vægt på holdets erfaringer

5) Når prototypen er afleveret og fremvist på Cross Motions final event i Tallinn primo 2018, blander Filmby Aarhus sig ikke i det videre forløb. Vi deltager meget gerne i forhold til sparring og kommunikation omkring projektet, men stiller ikke konkrete krav til den eventuelle videreudvikling til et markedsparat produkt. Dvs. at:

  • Teamet selv sælger projektet/produktet ind til sundhedsvæsenet, men at Filmby Aarhus gerne deltager med sparring.
  • Teamet har selv det overordnede ansvar og ejerskab på hovedprojektet.

Se tredje punkt i afsnittet “Den færdige prototype” fra annonceringen:

Udvikleren af prototypen kan ikke kræve copyright på prototypen, og kodningen skal være open source. Dog kan udvikleren videreudvikle og producere produktet og kræve copyright på det færdige produkt i sin markedsparate form.

Samt første og andet punkt i afsnittet “Ansvar og forpligtelser”:

Prototypeholdet forpligter sig til at fremstille og levere den prototype, som er beskrevet i forslaget senest d. 17. december 2018.

Derudover forpligter prototypeholdet sig til at fremvise sin færdige prototype på Cross Motion final showcase event konference i Tallinn, Estland primo 2019 (dato TBA, og rejseomkostninger og hotel betales af Filmby Aarhus).

6) Man er velkommen til at aflevere mere end ét oplæg.