POV – MEDIA LITERACY

Alle unge bør have lige adgang til at lære filmsproget – uanset hvor de bor og, om deres lærere interesserer sig for film- og tv-mediet.

I POV skal lærererne bruge deres viden om fortælleteknik, litteratur og medier i samspil med POV-metoden, så lærernes faglighed sættes i spil i forhold til film- og medieproduktion i skolen.

POV-METODEN

POV gentænker undervisningen i filmproduktion i folkeskolen og er en enkel og effektiv metode til undervisning i det grundlæggende filmsprog- og håndværk, som er meget let at gribe og forstå.

POV er samtænkt med danskfagets begreber og fagmål, og arbejdet med POV har en positiv, afsmittende effekt på de deltagende elevers forståelse for fortælling generelt – og dermed også for deres forståelse af tekst og litteratur. POV styrker desuden elevernes muligheder for at kommunikere effektivt og øger deres muligheder for aktivt medborgerskab.

MÅL

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder, der gør det muligt for lærere at undervise elever og andre lærere i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle

STATUS

Projektet har været aktivt siden januar 2016 – og løber til 2020. 

KONTAKT

Chef for Filmby Aarhus
Steen Risom
Mail: sr@aarhus.dk
Tlf.: +45 5157 5011

Projektleder
Erik Bjerre
Mail: ersb@aarhus.dk
Tlf: +45 2323 2707

POV-NYHEDER

POV Filmfest i Ringkøbing Biograf

| Nyhedsblog, POV | No Comments

Den 24. april afholdt Ringkøbing Kommune og Ringkøbing Biograf for første gang POV filmfestival.

POV laver forsøgsworkshop på læreruddannelsen

POV laver forsøgsworkshops på læreruddannelsen

| Nyhedsblog, POV | No Comments

I de sidste to uger er der blevet afholdt 2 workshops for 3. års studerende på læreruddannelsen fordelt på 4 dage.

POV workshop for 100 lærere i Ringkøbing

| Nyhedsblog, POV | No Comments

Fredag d. 8. marts var 100 lærere fra Ringkøbing skole på POV workshop. Der blev lavet 14 film i løbet af de 7 timer, workshoppen varede, og filmene fik premiere ved et stort gallashow om aftenen.

POV 2016-2018

I første fase af POV, 2016-2018, har vi afprøvet undervisningsmetoder- og materialer i samarbejde med 35 skoler og ca. 2500 elever fra Aarhus og Region Midtjylland.

Indtil videre har 65 lærere modtaget en kort uddannelse i POV-metoden

Denne film fortæller om principperne bag POV og viser eksempler fra workshops og filmproduktionsforløb i skolen. Filmen er produceret som en del af erfaringsopsamlingen i POV.

Find POV – Media Literacy på YouTube

Så flot skaber skoleelever film, når deres lærere har lært, hvordan de underviser i filmproduktion:

EKSEMPLER:
Film produceret af lærere

EKSEMPLER:
Film produceret af elever 

 

UNDERVISNINGSMATERIALE

POV undervisningsmaterialerne er kendetegnet ved:

 • At være udarbejdet i tæt samarbejde med lærere og elever
 • At bygge på dansklærernes faglighed
 • At prioriterere praksis før teori
 • At feedback indgår som et bærende element i alle dele af undervisningen
 • At POV og Undervisningsmaterialerne er indtænkt i skolens hverdag
 • At der udelukkende bruges filmeksempler produceret af skoleelever
 • At undervisningsmaterielerne er bygget op omkring videoessays, der gør det hurtigt og enkelt at sætte sig ind i POV´s forskellige metoder og arbejdsgange
 • Undervisningsmaterialerne er udformet, så læreren hurtigt kan se, hvor lang tid og hvor mange ressourcer, der skal bruges
 • POV er samtænkt med danskfaget og de begreber, der bruges der.


Introduktion til POV-metoden

VEJLEDNING OG TJEKLISTE

Til elever i folkeskolen og deres lærere

FOKUS

 • Uddannelse af lærere – sidemandsoplæring
 • Bygger på lærernes danskfaglighed
 • Alle eksempler i undervisningsmaterialet er lavet af børn og unge
 • Praksis før teori – kun meget korte oplæg og få tekster. POV er ikke fokuseret på teknik
 • Konstant feedback under og efter filmproduktionen
 • Fokus på det konkrete filmhåndværk og den gode fortælling

AKTIVITETER  2018-2020

 • POV lærerworkshops, hvor lærere trænes i at undervise efter POV metoden
 • POV lærer til lærer undervisning i POV metoden
 • POV workshops for udskolingselever og elever på ungdomsuddannelser
 • Produktion af POV undervisningsmaterialer
 • Udvikling af 5-8 POV videnscentre i Region Midtjylland
 • Forsøg med POV i samarbejde med læreruddannelsen i Aarhus
 • POV filmfestivaler

FAKTA

 • Varighed: 2016-2020
 • + 3.000 deltagene elever
 • + 100 deltagende lærere
 • + 40 deltagende skoler
 • + 70 filmproduktions workshops

PARTNERE

 • Filmby Aarhus
 • Det Danske Filminstitut
 • Kulturministeriet
 • Region Midtjylland 
 • Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
 • Undervisningsministeret
 • Skoler i Aarhus og Region Midtjylland  
 • VIA University College
 • Cross Motion

 

Læs Mere

Mål:

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder, der gør det muligt for lærere at undervise i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle.

Langsigtet mål:

At undervisning i filmproduktion bliver en fast del af læreruddannelsen.

Hvorfor?

Filmsproget er en vigtig del af grundlaget for alle digitale kommunikationsformer på tværs af platforme.

Alle danske unge bør have lige adgang til at lære det grundlæggende filmsprog, uanset hvor de bor.

Metode:

POV afprøver undervisningsmetoder for at identificere den fremgangsmåde, som bedst gør lærerne i stand til at undervise i filmproduktion på et højere niveau, end det er tilfældet i dag.

PARTNERE

Logo Filmby Aarhus
Region Midtjylland er partner i projekt i Filmby Aarhus
Kulturby Aarhus 2017 er partner i flere projekter