TRE AKTUELLE TENDENSER, DU SKAL HOLDE ØJE MED:

Digital og visuel indholdsproduktion er ikke længere en niche, men en tværgående løftestang for forretningsudvikling og innovation i den private og den offentlige sektor.

FORBRUGER

Forbrugerne efterspørger i høj grad kreativt digitalt indhold. Computerspil var en niche for få år siden, men er i dag allemandseje. I Danmark udvikler spilproducenter fx spil til arabiske kvinder i middelklassen. Nationale grænser og kulturforskelle betyder mindre og hindrer ikke distribution.

Det afgørende er, at digitale produkter nemt kan spredes. Når det først er produceret, er omkostningen ved distribution stort set minimal. Skaleringspotentialet er globalt.

DET OFFENTLIGE

Det offentlige efterspørger også digitalt visuelt indhold. På sundhedsområdet anvendes interaktive apps, film, spil, lyd og animation som redskaber i behandlingsforløb, patientkommunikation og som et led i komplicerede tekniske eller kirurgiske processer. I den kontekst har vi kun set toppen af isbjerget.

ERHVERVSLIV

Erhvervslivet efterspørger kreativt indhold. Det bliver ofte brugt til at gå i dialog med kunder og interessenter og derudover til konkret innovation, designprocesser, instruktioner og undervisning.

Velkendte internationale brands formår at få almindelige forbrugere til at interagere med dem. Helt gratis. Det gælder både i forhold til markedsføring, branding, og når de udvikler nye produkter. Her er forbrugerne med helt inde i kerneforretningen, når de udvikler animations film, computerspil og apps.

INDSATSEN FOR AT FREMME DE DIGITALE VISUELLE INDUSTRIER HANDLER DERFOR IKKE BLOT OM AT STYRKE BRANCHERNE I SIG SELV, MEN OM AT STYRKE HELE SAMFUNDETS UDBYTTE AF DE KVALITETER, BRANCHERNE BRINGER MED SIG.

Kilde: Analyse af klyngepotentialet for Digitale Visuelle Industrier i Region Midtjylland og Nordjylland. Manto (2015)

EN BRANCHE I VÆKST OG FREMGANG

Indholdsproducenter af digitalt visuelt indhold omfatter en række kernevirksomheder – her defineret som virksomheder, der producerer ophavsretligt beskyttede produkter til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder).

Definitionen er svær, fordi Danmarks Statistik ikke måler på den digitale visuelle branche. Her er fx ikke medtaget underleverandører til branchen. Kun direkte indholdsproducenter.

KERNEVIRKSOMHEDERS UDVIKLING FRA 2009-2014 I DANMARK

(Kernevirksomheder producerer ophavsretligt beskyttede produkter til skærme)

86% stigning i omsætning

46% stigning i beskæftigelse

*Gennemsnitlige beskæftigelse i Danmark i samme periode: -6% (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik 2009-2014)


EKSPORT

+1,3 MIA. KR. omsætning i 2014.

104% stigning i omsætning

(2010-2014)