FILMBY AARHUS

Filmby Aarhus er centrum for film- og medieproduktion i Jylland. Målet er at sætte yderligere skub i udviklingen af fremtidens mediearbejdspladser og sætte spot på byens kulturelle styrker gennem film- og medieproduktion.

Vi er dermed spydspidsen i Aarhus Kommunes satsning på film- og medieområdet.
Virksomhederne i Filmby Aarhus producerer alle facetter af medieprodukter som spillefilm, dokumentarfilm, reklamefilm, billeder, tekster, webprodukter og meget mere. Filmby Aarhus støtter filmproduktion igennem Den Vestdanske Filmpulje.

Målet er at styrke produktionen af kunstnerisk interessante film, der skaber udvikling i det regionale produktionsmiljø. Den Vestdanske Filmpulje støtter produktioner, der tiltrækker investering udefra, tiltrækker, fastholder, udvikler talenter og skaber arbejdspladser i de vestdanske regioner.

UDLEJNING

Filmby Aarhus råder over professionelle studier inkl. sminke, mødelokaler m.v. Lokalerne benyttes til optagelse af film, tv-serier, reklamer m.v. af producenter fra hele landet.
Se mere om: Erhvervsudlejning, studier og mødelokaler 

VIRKSOMHEDER

80+ medievirksomheder, to professionelle filmstudier, uddannelser og medieprojekter i en erhvervspark, der samarbejder på kryds og tværs.
Oversigt: Virksomheder i Filmby Aarhus

Vi huser derudover iværksætter miljøet, Ideas Lab, der rummer 15-18 startups, specialestuderende m.v. Alle arbejder og udvikler inden for den digitale visuelle industri. Besøg: Ideas Lab 

Fakta og tal om den digitale visuelle industri.

Filmby Aarhus deltager i udviklingsprojekter internationalt og nationalt. Fokus er innovative løsninger til samfundet inden for den digitale visuelle industri. Vi går fra Filmby i Aarhus til samfundsudvikling i Danmark.
Oversigt: Udviklingsprojekter i Filmby Aarhus

UDDANNELSER OG VIDEN

Hele paletten er til stede inden for film og medier. Her er videncenteret VIA Film & Transmedia med uddannelsen Multiplatform Storytelling & Production, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Visuel Antropologi. Hertil kommer fag på Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus og hos VIA University College.

FILMBY AARHUS’ MISSION

  • Vi bidrager til fremragende digitale visuelle fortællinger
  • Vi samler og styrker værdikæden i den digitale visuelle industri
  • Vi skaber vækst og værdi i samfundet ved at koble digitale visuelle
    kompetencer med det øvrige erhvervsliv

FILMBY AARHUS’ VISION

  • Vi understøtter digitale visuelle fortællinger som driver for kulturelle oplevelser og erhvervsmæssig vækst