12/04 2019

Ny Head of Incubator i Ideas Lab

Christian Nyhus Andreasen er for nyligt tiltrådt som Ideas Labs nye Head of Incubator. Som den nye mand ved roret vil Christian søsætte en række initiativer, som skal styrke Ideas Labs strategiske rolle i hele Danmark og den digitale visuelle industri i fremtiden.

Christian Nyhus Andreasen tiltrådte stillingen som chef for Ideas Lab for halvanden måned siden, og han er begejstret for sin nye arbejdsplads:

”Ideas Lab er et fantastisk sted. Det er en stærk inkubator inden for digital storytelling med dytige unge – og også lidt ældre – talenter.”

Christian trækker på mange års erfaring, når han skal lede og vejlede startup-virksomhederne i Ideas Lab. Han startede selv virksomhed i 2010 og fortæller:

”Jeg har været igennem hele cyklussen fra idé til konceptualisering, realisering og markedseksekvering til exit. Senere var jeg med til at stable en inkubator på benene og havde rigtig meget lyst til at gøre det igen. Så dukkede denne mulighed pludselig op, og det er helt ideelt for mig. Filmbyen i sig selv er jo også et fantastisk sted. Så det er bare på med handsken.”

Store ambitioner – fra Ideas Lab til Creative Factory

Christian har allerede en række idéer og initiativer på tegnebrættet, som skal sikre, at Ideas Lab kan vokse og udvikle sig fremover. Planerne for Ideas Lab er ambitiøse, og de udvikles i samspil med Filmby Aarhus og en lang række aktører både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

For Christian handler det nemlig om at vise Danmark og resten af verden for den sags skyld, at det betaler sig at satse på den digitale visuelle industri, både som leverandør af kulturel udvikling og erhvervsmæssig vækst. Når Christian bliver spurgt til, hvad hans vigtigste rolle som Head of Incubator er, nævner han sin rolle som facilitator for mødet mellem det etablerede erhvervsliv og startup-virksomhederne i Ideas Lab.

Christian arbejder på helt konkrete tiltag som at sende fire af virksomhederne i Ideas Lab til Waterkant Festival i Kiel, men har også større og mere strategiske planer i tankerne. Blandt andet en endnu stærkere forankring i Vision Denmark-strategien.

”Vision Denmark er en overordnet national strategi for at fremme de kreative erhverv. Visionen er en stærk manifestation af, at de kreative erhverv vil og kan noget vigtigt. Der er nedsat et sekretariat med meget dygtige mennesker, som knokler for det her hver dag. Og dem glæder jeg mig til at arbejde sammen med,” fortæller Christian, inden han går i dybden med fremtidsplanerne for Ideas Lab.

Han ser inkubatoren bevæge sig ind i rollen som et Creative Factory, der rækker længere ud end basen i Aarhus. Han forstiller sig et sted, der i højere grad tiltrækker og videreudvikler talent fra hele landet.

”Om fem år er Ideas Lab betydeligt større, end det er i dag – og vi har set endnu flere succeser komme ud af Ideas Lab. Og så er vi også stadig stærkt forankret med basen i Filmby Aarhus,” siger Christian om ambitionerne for fremtiden og fortsætter: ”men Ideas Lab er meget central spiller for hele Danmark i inkubation og udvikling af talenter med udgangspunkt i den digitale visuelle industri, og det ser vi styrket gennem stærke samarbejdsrelationer både i og udenfor landet.”

Fremtiden på Sydhavnen i Aarhus

Ideas Labs placering i Aarhus og mere specifikt i Filmbyen er ifølge Christian en vigtig del af inkubatorens DNA:

”Ideas Lab er jo startet ud af Filmbyen. Det er startet som en ambition om at løfte de kreative digitale visuelle industrier her i Aarhus og regionen.”

Christian er for ganske nyligt flyttet hjem til Danmark sammen med sin familie efter at have været bosat i Luxembourg gennem en årrække. Efter at have boet midt i Europa i flere år er han begejstret for nu at kunne se ud over havet hver dag. Han fremhæver desuden stemningen i Smilets By og peger på den udvikling, som byen har gennemgået de seneste år som nogle af grundene til, hvorfor han og hans familie valgte netop Aarhus:

”Jeg kan mærke, at der er en god vibe i byen. Der er mange, der tror på det. Der er tro på fremtiden, og viljen har slået igennem. Det er som København i 90’erne – fuld af energi og klar til at tage de næste store spring.”

Christian udstråler da også både vilje og tro på fremtiden, når han udfolder sine planer om at skabe en stærk Creative Factory i Aarhus, der ikke skal være en modpol til København, men et sted, hvor broen til København rent faktisk kan have fæste.

”Aarhus ligger centralt i Danmark. Aarhus har måske ikke den centrale rolle endnu, men den har en central rolle at spille i fremtiden – og det tror jeg især, at den har inden for det felt, som vi arbejder med.”

Til spørgsmålet om Christian på længere sigt også forestiller sig, at Ideas Lab skal ligge i Filmbyen, er svaret et klart ja.

”At være centralt i det kreative miljø og have en inkubator i det, det er genialt,” fortæller Christian og uddyber: ”Vi er en del af et mikroøkosystem på 80 virksomheder og med potentiale til mere nu, hvor der virkelig bliver trukket på alle de kompetencer, som bliver dyrket i Ideas Lab.”