Billede fra POV-projekt

POV - Point of View

I løbet af projektet har vi i samarbejde med mere end 3500 elever og 300 lærere afprøvet undervisningsmetoder og materialer for at finde frem til, hvad der bedst gør lærere klar til at undervise i grundlæggende filmproduktion.

POV metoden er en enkel metode til undervisning i praktisk filmproduktion, som fokuserer på at udvikle lærernes kompetencer. POV bygger på lærer-til-lærer undervisning, og er en ressourceeffektiv metode, som er let for de deltagende skoler at gribe uden skulle investere i rammer og udstyr.

Der etableres mindst ni POV videnscentre på skoler i Region Midtjylland, hvor lærere, der har modtaget en kort uddannelse i POV metoden, formidler den videre til videnscentrenes egne elever og lærere, og som også udbreder den til andre skoler.

Projektets langsigtede mål er, at POV-metoden bliver en del af læreruddannelsen, og der samarbejdes med VIA i Region Midtjylland om at lave forsøg med POV metoden på læreruddannelsen.

Målet er, at film i højere grad bliver brugt som “skriveredskab” i skolen på lige fod med andre kommunikationsredskaber. Læringsmaterialerne henvender sig til lærere og elever på hhv. mellemtrinnet og i udskolingen, og vil anvise metoder til, hvordan man kan arbejde med produktiv læring med film i alle skolens fagområder.

Billede fra POV-projekt