Fra Mannds værk på THIS 2019

MiXR

I samarbejde med VIA University College og en række kommercielle partnere (MANND, Crash Media, AATE VR, KONG Orange, Wiredfly) undersøger vi med MiXR-projektet, hvordan XR-teknologi kan være en erhvervsmæssig løftestang for kreative erhverv i området. Projektet tager udgangspunkt i etableringen af et åbent ”XR-lab” med state-of-the-art udstyr, der bidrager til virksomhedernes udviklingsvirksomhed. I forbindelse med labbet arrangerer vi en række videndelingsaktiviteter, netværksarrangementer mv.

Labbet åbner forventeligt i januar 2022. MiXR-projektet er støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen.