Creative Ports er et projekt, hvor Filmby Aarhus arbejder for at udvikle vores færdigheder inden for internationalisering. Det gør vi gennem sparring med andre internationale organisationer og ved at lave pilotprojekter på internationale seminarer, netværksarrangementer og konferencer - og udvikle læringsværktøjer til andre ud fra disse piloter.

I Filmby Aarhus har vi i Creative Ports regi blandt andet stået for et internationalt Meet’n’Match, som grundet Corona blev afholdt i en online version. Vi har desuden været en del af gruppen bag pitchkonkurrencen Pitching for a Better Baltic Sea. Samtidig har vi gennem Creative Ports sendt flere virksomheder af sted på internationale branchefestivaler, markeder og faglige træningsforløb. Creative Ports er et EU Interreg Baltic Sea Region projekt, og gennem Creative Ports har Filmby Aarhus samarbejdspartnere fra både vidensinstitutioner, virksomheder, kulturinstitutter og branchestøtteorganisationer i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Litauen, Polen og Rusland. 

Creative Ports projektet er startet den 1. januar 2019 og løber indtil den 30. september 2021.