19/09 2018

Credits: cnn.com

Ideas Lab stiller skarpt på plastaffald i verdenshavene

Hvert år dumpes i gennemsnit 8 millioner ton plastaffald

Jam Night er et fast event, hvor Ideas Lab tackler et Burning Question. Det kan dreje sig om alt lige fra biernes levevilkår til økologisk landbrug – så længe det er inden for miljø- og bæredygtighed. Missionen er at bruge vores kompetencer til at gøre noget godt for miljøet og ikke mindst vise hvordan den digitale platform kan bidrage til en bedre verden. Kort fortalt, vores teams har fire timer til udvikling af idé til konkret løsningsforslag.

Kommende Jam Night handler om plastaffald i verdenshavene og hvordan digitale produkter kan bidrage til at mindske forureningen.

NY PLATFORM

Jam Night er en unik mulighed for idéudvikling og innovativ problemløsning på tværs af Ideas Labs daglige kompetencer, med andre brancher og udfordringer end vanligt. Mødet mellem spiludviklere, softwareingeniører, etc. og miljøforkæmpere er en spændende platform, hvor viden og idéer udveksles med ambitionen om sammen at udvikle nye digitale produkter, der sætter fokus på miljø og bæredygtighed. I dette tilfælde, kan det både indbefatte selve fremstillingen af emballage, mulige løsninger til rensning af havene eller en digital oplevelse, hvis formål er at skabe opmærksomhed omkring problemet.

VR-MAJSMARK

Ideas Lab har ved tidligere Jam Nights samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om blandt andet indsamling af skrald, biernes levevilkår og klimaforandringer, der har resulteret blandt andet i MANNDs multisensoriske VR-oplevelse af en majsmark, der bliver oversprøjtet med gift.

PLASTFORURENING

Ifølge en artikel i National Geographic, er der en væsentlig forskel på forureningen af verdenshavene og klimaændringerne: vi behøver ikke genopfinde hele planetens energisystem, for at finde en løsning på plastaffald. Der er ingen, der fornægter at plastaffaldet udgør et kæmpe problem – men spørgsmålet er hvordan skaber opmærksomhed omkring problemet. Hvordan opbygger vi et system, som fungerer, inden det er for sent?

Credits: thehindu.com

Plastik er ikke kun én ting, men et materiale, der gennemsyrer os på alle måder – luften, vi indånder, vandet, vi drikker, maden vi spiser og tøjet, vi går i. Forskere ved endnu ikke om mennesket påvirkes negativt ved at spise fisk, der har indtaget mikroplastik, men fiskene tager beviseligt skade af det.

SAD (FUN)FACTS

  1. Hvert eneste år ender gennemsnitligt 8 millioner ton plast i verdenshavene. Det svarer til at en skraldevogn tømmer sin last ud i havet én gang i minuttet!
  2. Næsten halvdelen af al den plastik, der nogensinde er fremstillet, er lavet i løbet af de sidste 15 år. Fremstillingen af plastik er vokset i en sådan grad, at der hverken er foretaget den nødvendige forskning eller de forholdsregler, der kunne have mindsket plastaffald i havene.
  3. Over 40% plastik benyttes kun én gang, før det smides ud og her udgør emballageartikler plastikkens største marked. I gennemsnit bliver en helt almindelig plastikpose anvendt i 15 minutter, før den kasseres. Globalt set, bruger vi omkring 1 million plastikposer om året.
  4. USA og Europa står for 40% af verdens plastproduktion og 2% af plastikforurening i havene. Asien står for 45% af al produktion og hele 85% af havforureningen. Halvdelen af verdens uhåndterede plastaffald kommer faktisk fra kun fem asiatiske lande: Kina, Indonesien, Filippinerne, Vietnam og Sri Lanka.
  5. Plastik dræber millioner af dyr i havet hvert eneste år. Over 700 arter bliver ramt, flere af dem truede og de påtager sig både synlige og usynlige skader – lige fra at blive kvalt i et gammelt fiskenet til indtag af mikroskopiske plastikstykker.
  6. Plastik er over 400 år om at nedbrydes og noget nedbrydes aldrig, men bliver til mikroplast, som er bittesmå stykker plastik, der flyder rundt i havene.
  7. Der er fundet Mikroplastik overalt hvor man har ledt efter det: Fra Arktis til Antarktis, fra havoverfladen til havbunden, hvor forskere har fundet plastikstykker i maven på bittesmå havdyr, der lever næsten 11 km nede i Stillehavet.
  8. Havstrømme bærer plastaffaldet fra floder ud i havets fjerneste kroge og danner såkaldte plastiksupper, hvis areal tilsammen er på størrelse med Afrika.

 

Læs mere om tidligere jam Nights her