Hvordan forklarer man en investor, at produkterne er gratis og alligevel tjener virksomheden trecifrede millionbeløb? Det spørgsmål affødte etablering og udvikling af growing investors.

Af Joan Rask

Den nye dreng i klassen – sådan tænker mange investorer om de digitale visuelle industrier, og derfor er det relevant at give investorerne en særlig introduktion til branchen, der stort set er vokset frem inden for de seneste ti år.

Det er baggrunden for udvikling af netværket Growing Investors, der er et samarbejde mellem Interactive Denmark og netværkets founding partner og investor Lasse Chor, Happy42.

“Der opstod en overvældende interesse i 2015, og vi fik skabt et momentum, som vi stadig nyder godt af,” siger Lasse Chor.

Startskuddet lød i 2014 med en konference, hvor digitale iværksættere satte sig sammen med kapitalstærke investorer, der gerne ville ind i de digitale visuelle industrier. Konferencen blev gentaget i 2015, og så mødte investorerne op i stort antal – hele 115 takkede ja. For hvordan overskuer en investor en branche, der er ukendt for de fleste, og som benytter sprog og logikker, der er langt fra en traditionel virksomhed?

“Rigtig mange advarselslamper lyser rødt, hvis man værdisætter og måler en digital virksomhed, som en traditionel,” siger Lasse Chor.

Mange af de parametre, en investor traditionelt vurderer en virksomhed på, holder nemlig ikke i de digitale visuelle industrier. Her har nye branchespecifikke parametre stor betydning, og her bruger iværksættere årevis på udvikling, går op i detaljer i selve produktet, der synes uden betydning, for til sidst at forære produktet væk.

Det giver ikke mening, med mindre det fx er en app. For når den downloades af ekstremt mange, giver det over tid indtjening på helt andre områder. Det er velkendt efterhånden, men der findes mange andre forretningsmodeller og finurligheder i branchen og i dens pris- og omkostningsstruktur, der er helt nye set med traditionelle investorbriller.

Sekretariatsleder Kristian Krämer hos Interactive Denmark, der repræsenterer det største danske netværk af digitale visuelle virksomheder, kender om nogen udfordringerne med finansiering.

“Det er dyrt at udvikle nye digitale produkter, og indtjeningen kommer først sent i processen, så derfor er det helt afgørende, at vi har risikovillige investorer, der forstår det digitale marked, og de indtjeningsmuligheder, det tilbyder.”

Det synspunkt bekræfter Lasse Chor. Begge oplever, at den manglende indsigt i de respektive verdener gælder begge veje.

“Ofte mangler iværksætterne elementær forretningsforståelse, og langt de  fleste ved stort set intet om, hvordan man ska er kapital, og hvad de selv kan gøre for at modne projektet,” siger Lasse Chor.

Det særlige samarbejde, der opstår mellem iværksættere og investorer, er givtigt for begge parter. Lasse Chor kalder det “kloge penge”, fordi investor bringer sin viden om forretning, strategi og organisering med ind. En anden effekt er, at investorer nu samler sig om et enkelt projekt. Det giver mulighed for at sprede risikoen.

Når der kommer en ekstern investor med, bliver det samtidig en form for blåstempling af selve projektet. “Som regel har investorerne et stærkt netværk, som iværksætteren nyder stor glæde af, fordi investoren spreder viden om den nye virksomhed i sit eget netværk. Det åbner døre”, siger Lasse Chor.

Hvad kan digitale visuelle virksomheder?

De er særligt dygtige til at skabe indlevelse og interaktion ved hjælp af narrativer, der sættes i spil på de enkelte medier ( film, tv, app, spil, animation). Det bliver brugt i situationer, hvor der er behov for dialog mellem afsender og modtager. Narrativer er grundlaget for computerspil helt generelt, og det virker også, når en person skal lære noget nyt – enten fordi man er patient, har svært ved at læse eller forstå en problemstilling, eller bare ikke har lyst til at engagere sig – fx i en skoleopgave.

Kapitalfond – måske på vej

  • Mål: Kapitalfond på 150 mio. kr.
  • Hvem: Capnova i samarbejde med Interactive Denmark
  • Til hvad: Investering i computerspil, e-læring og e-health med computerspil som det primære

Investerings- og udviklingsselskabet Capnova har fra 2008 til 2014 investeret 100 mio. kr. i 42 danske interactive selskaber.

Capnova bruger erfaringer fra investeringer i computerspil til investeringer i forbindelse med e-learning og e-health. Capnova har reserveret ca. 25 mio. kr. årligt på det interactive område, og arbejder på at realisere en kapitalfond på 150 mio. kr.

Interactivesektoren er på globalt plan vokset til en omsætning på ca. 300 milliarder USD og med vækstrater mellem 6 og 10 procent.

Growing investors:

Skaber kontakt til investorer eller konsortier af investorer, der typisk stiller med 0,5-3 mio. kr. i seedkapital pr. investering.

Resultater:

Formidlet kapitalfremskaffelse til seks projekter i 2015 Dannelse af Investor Fight Club, hvor særligt interesserede investorer har dannet netværk målrettet investering i digitale visuelle virksomheder

Mere:

growinginvestors.dk
investorfightclub.dk