Nyhedsblog

Hold fokus på »The Big Picture«

By 05/09/2016 No Comments

4/9 2016

Hold fokus på »The Big Picture«

Udviklingen af det kreative miljø omkring Filmby Aarhus kan sammenlignes med en film, hvor visionære mennesker får en ide, kæmper for at få den realiseret, ser visionen udvikle sig med succes. Lige indtil…
The Big Picture

Så langt er manuskriptet skrevet for filmen om det, der for 15 år siden begyndte som en ide hos en håndfuld visionære personer.

I dag er der i Aarhus skabt et anerkendt, professionelt filmmiljø, som bidrager til vækst i regionen med mange arbejdspladser, tilflyttere som bidrager med skatteindtægter, branding af Aarhus og omegn og ikke mindst en kulturel modvægt til filmmiljøet i København, da film og tv-serier som Malmros’ Sorg og Glæde’ og tv-serier som ’Dicte’ og ’Norskov’ afspejler liv og hverdag udenfor hovedstadsområdet.

Cirka tre fjerdedele inde i enhver god spændingsfilm tårner der sig ofte en uoverskuelig forhindring op. Det kan også blive virkelighed for udviklingen af det Vestdanske filmmiljø.

Alle film og tv-serier i Danmark produceres med støtte og tilskud. Den Vestdanske Filmpulje skaber forudsætningen for at lave film i vores del af landet. Den Vestdanske Filmpulje har et årligt budget på 11 mio. kr., hvor Aarhus Kommune bidrager med 4,6 mio. kr. I de kommende uger skal byrådet i Aarhus beslutte, om en midlertidig bevilling på 1,5 mio. kr. skal fortsætte, så niveauet fastholdes på 4,6 mio. kr.

Tiltrækker uddannelser og kreative erhverv

Aktiviteterne med produktion af film og tv-serier i filmbyen tiltrækker også uddannelser til branchen. Uddannelsesinstitutioner som Aarhus Universitet, VIA University College og Kaospiloterne har brug for praktik, kontakt til branchen og mulighed for ansættelser. I tilknytning til de videregående uddannelser foregår aktiviteter indenfor videncentre, kurser og kompetenceudvikling. Aktiviteter der også afhænger af produktion af film og tv-serier.

Derudover findes der i Aarhus-området en række andre kreative virksomheder der udspringer af miljøet omkring Filmby Aarhus, som beskæftiger sig med animation, formidling, spiludvikling etc. Et ungt miljø, som af eksperter spås et virkelig stort potentiale for vækst, som i sig selv vil kunne sætte Aarhus og Danmark på verdenskortet.

Bæredygtigt miljø kræver en vis størrelse

Men kan man ikke bare skrue lidt ned, nu der skal spares. Udfordringen for Filmby Aarhus er, at et filmmiljø ikke kan skaleres trinløst op og ned, da det skal have en vis størrelse, før det kan udvikle sig. Det skyldes, at filmbranchen består af en række selskaber – som for eksempel Deluca Film – og rigtig mange freelancere, der hyres fra opgave til opgave.

Når en film eller tv-serie skal produceres, bygges forløbet typisk om en instruktør og tekstforfatter, der allierer sig med et filmselskab, som står for planlægning, projektledelse etc. Derefter sættes et hold med kameramand, lydmand, lyssætter, klipper etc., som hyres ind til opgaven. Ofte foretrækker en instruktør en bestemt kameramand, der igen har nogle foretrukne lyssættere og lydmænd. Derfor kræver det et miljø, hvor de forskellige kompetencer er til stede lokalt, hvis ikke alle spillefilm eller tv-serier skal produceres af tilrejsende fra København.

I Aarhus er vi godt på vej til at skabe vores eget filmmiljø, men er stadig et stykke fra, at der er arbejde nok til de mange freelancere, der vil kunne vælge at bosætte sig i området. I dag er mange derfor kun i byen under optagelserne. Hvis de 1,5 mio. kr. skæres fra den årlige støtte vil det betyde færre produktioner i Aarhus området, og dermed at endnu færre fra branchen bosætter sig i Aarhus-området.

Støtte kommer fire gange retur

Vi håber, byrådet her og nu vælger at gøre bevillingen på de 1,5 mio. kr. til en fast årlig bevilling. Det vil være godt for Aarhus Kommune, da politikerne vil sikre vækst og skatteindtægter i Aarhus-området for fire gange beløbet. For hver krone der investeres får kommunen nemlig fire kroner igen som omsætning i lokale erhverv. Forholdet 1:4 mellem støtte og omsætning er dokumenteret i en rapport udarbejdet af konsulenthuset Manto A/S om den økonomiske effekt af Den Vestdanske Filmpulje og om potentialet for at skabe en filmklynge.

Helt enkelt skaber produktion af film og tv-serier udover arbejdspladser i selve filmproduktionen vækst hos hoteller, restauranter, biludlejning etc., når skuespillere og andre filmfolk bor i Aarhus under optagelserne. Dertil kommer vækst hos byggemarkeder og andre butikker til produktion af kulisser med videre. Tallet 1:4 er uden branding af byen og turistindtægter, fra eksempelvis de mange besøgende der vil genopleve miljøet fra tv-serien ’Dicte’.

Kæmpe potentiale ved større investering

Hvordan skal slutningen på manuskriptet for udviklingen af et nationalt og internationalt anerkendt vestdansk filmmiljø, som skaber branding, vækst og skatteindtægter for Aarhus og omegn så skrives?

Mens en videreførelse af de seneste års midlertidige bevilling på 1,5 mio. kr. fra Aarhus Kommune til Den Vestdanske Filmpulje vil sikre nuværende aktiviteter, foreslår vi et yderligere tilskud på 4,5 mio. kr. årligt, som er forudsætningen for et bæredygtigt kreativt miljø med produktion året rundt. En investering, der jo kommer flerfoldigt tilbage til Aarhus, hvor hovedparten af det Vestdanske produktionsmiljø findes.

Vigtigt med film og tv-serier fra hele landet

Udover kendskab, positiv branding, vækst og øgede skatteindtægter for Aarhus-området er visionen om et bæredygtigt filmmiljø i Vestdanmark også en fordel for sammenhængen i Danmark. Det er ganske enkelt kulturelt vigtigt at holde fast i at producere film og tv-serier i alle dele af landet særligt i disse år, hvor samfundet udvikler sig i retning af mere urbanisering. Historisk er det i Danmark begrænset, hvad der er produceret udenfor København, og det kræver en indsats, hvis det er noget man er interesseret i at få ændret.

Vi håber, at politikerne vælger at se ’the big picture’, når byrådet beslutter, hvordan manuskriptet for udviklingen af Aarhus både økonomisk og kulturelt skal udvikle sig. Fjernes støtten til Den Vestdanske Filmpulje, forsvinder forudsætningen for et egentligt produktionsmiljø indenfor film og tv. Er det det, Aarhus vil?

Kronikken er bragt online i Århus Stiftstidene d. 4 September
http://stiften.dk/laeserbrev/kronik-hold-fokus-paa-the-big-picture

Af Carsten Holst og Morten Rasmussen hhv. chef for Filmby Aarhus og Direktør for Deluca Film.

Kronik udsendt d. 4 September 2016