VOKSEVÆRK

300 nye arbejdspladser og yderligere 4.400 m2 til Filmby Aarhus

Filmmiljøet og klyngen omkring Filmby Aarhus udvikler sig positivt. Det gælder kulturelt og inden for beskæftigelse, faglig kvalitet, publikums-succeser og økonomisk afkast til Aarhus.

Aarhus Kommune har i samarbejde med Filmby Aarhus tilføjeet en tredje bygning, Filmby11, til det voksende miljø på havnen i Aarhus.

Filmby11 matcher miljøet omkring Filmby Aarhus og fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter, film- og medieverdenen. Bygningen tilbyder virksomheder og deres medarbejdere fysiske rammer i form af sin opbygning og grundkerne, der inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet.

Bygningen vil styrke og videreudvikle de fysiske rammer for det unikke film- og mediemiljø, der allerede findes på Aarhus Havn i Filmby Aarhus.

Udvidelsen af Filmby Aarhus skal ses i sammenhæng med et bredt spektrum af løft til kulturområdet i og omkring Aarhus, og det vil sikre udviklingsmuligheder for hele den digitale visuelle industri – og ikke mindst film- og tv-produktion. Sidstnævnte er afgørende, fordi det fastholder og udbygger produktioner, der bliver fortalt og produceret uden for hovedstaden – og som dermed skaber kulturel sammenhængskraft i Danmark.

NYHEDER OM BYGGERIET

Grundstenen til Filmbyens tredje etape blev lagt i dag

| Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

En veloplagt rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, lagde i dag grundstenen til tredje etape af Filmby Aarhus.

Grundstensnedlæggelse på Filmby3

| Arrangement, Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

3. december kl. 13-14 på byggepladsen v. Filmby Aarhus lægges grundstenen til Filmby3.

FAKTA

4400 m2
 300 nye arbejdspladser
 Byggeri er påbegyndt i september 2018
 En tredje bygning i Filmby Aarhus
 Skal skabe et unikt miljø på havnen
 Forventes at køre med fuld aktivitet fra 2020

Den nye bygning bliver en central del af fremtiden i Filmby Aarhus, Opgaven for totalrådgiver AART Architechts er at skabe rum og miljøer, der imødekommer fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter i film- og medieverdenen samt det professionelle erhvervsmiljø, der allerede er i Filmbyen.

Holdet bag Filmby III

Totalrådgiver:
AART Architechts A/S 
Underrådgivere:
Rambøll Danmark A/S
SLA A/S
Kvorning Design & Kommunikation 

“Vi skal kunne tilbyde virksomheder og deres medarbejdere fysiske rammer i form af bygninger, der inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet. Vi skal give dem fundamentet for et produktionsmiljø, der matcher København på en række centrale punkter – og det er vi godt på vej til med den kommende udvidelse.”

Carsten Holst, Filmby Aarhus

HAVNEAREALET

Filmby Aarhus bliver bragt i øjenhøjde med den omkringliggende by, og målet er at invitere til oplevelser og inspirere til nye former for samarbejder.

Ambitionen er at optimere sammenhæng mellem de enkelte bygninger og bidrage positivt til oplevelsen af udearealerne. Det gælder både direkte imellem Filmbyens egne bygninger og sammenhængen til de nye byrum, der bliver udviklet langs den rekreative forbindelse, der strækker sig fra Riis skov ned igennem området fra Mindet i nord til Strandvejen og Skanseparken i syd, hvorfra den fortsætter videre til Tangkrogen.

Den eksisterende bygningsmasse er til dato skabt i etaper. Med udvidelsen af Filmby3 er det målet at tænke i helheder, der styrker mulighederne for mødesteder, bidrager til netværksdannelse og i højere grad end i dag bidrager til at åbne Filmbyen mod offentligheden – både ude og inde.

INKUBATOR

Udvidelsen tilfører et inkubatormiljø for nystartede virksomheder i de kreative erhverv i samarbejde med VIA University College og Kaospiloterne og skal samtidig styrke talentudviklingen i samarbejde med Aarhus Filmværksted.

FREMTIDIGE LEJERE

Det primære formål med udvidelsen er at skabe flere kvadratmeter til virksomheder i klyngen. Både til nuværende lejere, der er i vækst, og nye virksomheder, der ønsker at blive en del af miljøet.