Creative PortsNyhedsblog

Filmby Aarhus styrker internationaliseringen gennem nyt samarbejde

2/10 2019

Filmby Aarhus styrker internationaliseringen gennem nyt samarbejde

Hvilke værktøjer bruger andre organisationer i Østersøregionen, når det kommer til at styrke de kreative virksomheder, og hvordan kan værktøjerne gøres tværregionale og fokuseres mod internationalisering? Og hvordan kan landene på tværs tage ved lære af hinandens internationaliseringsstrategier og implementere de bedste elementer i hjemlandene? Det og meget mere skal et nyt samarbejde med navnet Creative Ports afsøge og teste.

Creative Ports handler i sin enkelthed om at tage ved lære af hinanden landende imellem, når det kommer til at skabe de bedst mulige rammevilkår for virksomhederne i de kreative brancher, og at styrke landendes internationaliseringsstrategier og -indsatser. Partnere er fordelt over otte lande i Østersøregionen. Alle partnerne har det til fælles, at de er organisationer, der arbejder med og for de kreative virksomheder. Dette gøres ved at skabe bedre rammevilkår og lave konkrete initiativer, der kan styrke virksomhedernes forretningskvalifikationer.

Tre hovedtemaer

Creative Ports kan groft sagt inddeles i tre hovedtemaer. Det første tema handler om at afdække den nuværende internationaliseringssituation hos de kreative brancher i hvert partnerland. En baselinerrapport er under udarbejdelse, og med afsæt i den diskuterer Creative Ports partnerne, hvad der fungerer godt i de enkelte lande. Herefter laves en række anbefalinger, som præsenteres med henblik på implementering.

Det næste tema handler om at skabe internationaliseringsværktøjer. Creative Ports partnerne har hver især bidraget med en række eksisterende formater, som de bruger i deres arbejde med de kreative virksomheder. Af denne samlede pulje udvælges de formater, som har størst potentiale til at blive brugt som internationaliseringsværktøj, og testes i den nye kontekst som små pilotforsøg. Ud fra grundig dokumentation og evaluering gøres skabelonerne tilgængelige til at blive frit anvendt af alle interesserede.

Og det er netop, hvad det tredje tema handler om. Rækken af pilotforsøg samles på en læringsplatform, hvor de gøres frit tilgængelige, så alle interesserede har mulighed for at tage dem til sig og anvende dem i enten deres nuværende form eller videreudvikle dem efter eget ønske.

Samarbejde på tværs

Målet er, at Østersøregionen ved udgangen af projektet er blevet styrket i internationaliseringsarbejde, og at der er skabt et øget netværk og samarbejde på tværs af både kreative virksomheder og de organisationer, der støtter op om virksomhederne.

Creative Ports har allerede været i gang i et halvt år og løber fra januar 2019 til juni 2021. Projektet ledes af Filmby Aarhus’ projektledere Regitze Mai Møller og Kirsten Langgaard, der også sammen har kørt de to Interreg projekter Cross Motion (link) og Create Converge (link).

Ud over Filmby Aarhus repræsenteres Danmark i Creative Ports også af Det Danske Kulturinstitut. De øvrige partnere er: Goethe Instituttet i Hamborg (leadpartner), Hamburg Kreativ Gesellschaft og ARS Baltica fra Tyskland, TalTech University, Tallinn Business Incubator Foundation og Creative Estonia fra Estland, South-Eastern Finland University og Applied Sciences fra Finland, Vilnius City Municipality fra Lithauen, WestpomeranianRegion og Media Dizjan / Szczecin Incubator of Art and Creative Industries fra Polen, Media Evolution fra Sverige og Non-commercial Partnership ”European-Russion InnoPartnership fra Rusland.

For mere information eller ønsker om samarbejde i Creative Ports, kontakt Regitze Mai Møller, remm@aarhus.dk, eller Kirsten Langgaard, kirlal@aarhus.dk.