Cross MotionDen digitale visuelle industri (DVI)Nyhedsblog

Filmby Aarhus bestiller to virtual reality prototyper

By 28/09/2018 No Comments

28/09 2018

Fotokreditering: From the official VR World Congress facebook page, by JonCraig.co.uk & Sam Duckerin Photography.

Filmby Aarhus bestiller to virtual reality prototyper

Filmby Aarhus har givet to iværksætterteams midler til at udvikle deres idéer. En digital træner til udførsel af nakkeøvelser og et terapeutisk redskab til børn med ADHD skal fremvise, hvordan Virtual Reality kan bruges til at innovere sundhed.

To nyskabende prototyper er blevet sat i udvikling som et led i Filmby Aarhus’ projekt Cross Motion. Begge prototyper har det tilfælles, at de udforsker, hvordan Virtual Reality (VR) kan anvendes som redskab i sundhedssektoren. Folkene bag prototyperne er de to iværksætter-teams AWE og Åte VR.

Et stjerneunivers til nakkeøvelser
Med VR som redskab og ekspertise i 3D-lyd vil AWE udvikle en digital træner ’Stargazer’, som guider og motiverer til korrekt udførsel af nakkeøvelser.

”Vi ved, at nakkesmerter er et stort problem i samfundet, grundet den høje mængde af stillesiddende arbejde, og det kan være svært at finde motivationen til at udføre de repetitive øvelser, som genoptræning af nakken kræver.” siger Per Beck Hansen medstifter og CEO i AWE.

Stargazer er et Virtual Reality-spil, hvor brugeren skal sammenkoble stjernekonstellationer punkt-til-punkt og derigennem træne nakken.

”Det er drømmen, at vores koncept kan gøre de rutineprægede daglige øvelser spændende og motiverende at udføre.” siger Per Beck Hansen. Han fremhæver, at det også bliver en udfordring at skabe et motiverende og let anvendeligt produkt, som samtidig genoptræner nakken på en fornuftig måde.

AWE består af et team på fire stiftere med en baggrund som lyddesignere fra Aarhus universitet og digitale konceptudviklere fra KEA. Per Beck Hansen og teamet glæder sig over at kunne igangsætte udviklingen af deres idé.

”Det er jo fantastisk, fordi det gør det muligt for os at udvikle en idé, hvis grundelementer har været i støbeskeen i over 2 år.”

AWE består af: Per Beck Hansen, Egil Sandfeld, Alice Jennings, Stephane le Borne og Flemming Westberg.

Et visuelt pusterum til børn med ADHD
Med deres projekt ’Pusterummet’ ønsker Åte VR at bruge VR til at skabe værdi i sundhedssektoren. ’Pusterummet’ er et terapeutisk redskab til børn som lider af ADHD, der skal hjælpe med at forebygge og undgå koncentrationsbesvær på en sjov og lærerig måde.

Ideen udspringer fra et samarbejde med et specialeprojekt, hvor der blev udviklet en VR-applikation til voksne med ADHD.

”Vi ønsker at videreudvikle det til børn med ADHD for at gribe tidligere ind. Forskning viser, at det har nogle risici i det lange løb for personer med ADHD, hvis der ikke behandles i god tid.” siger Ege Jespersen, der er CEO i Åte VR. Han fremhæver, at de særligt har fokus på ADHD-børn i indskolingen.

”Vi vil gerne implementere nogle læringselementer, så redskabet kommer ind i skolekonteksten. ’Pusterummet’ skal være et rum, hvor barnet kan slappe af og foretage beroligende skoleaktiviteter, så barnet ikke vil føle sig fagligt bagud i forhold til sine klassekammerater.”

Holdet bag Åte VR er meget glade for at have fået midler fra Cross Motion, så de nu kan lægge tid og kræfter i at udvikle et produkt.

”Vi har høje forventninger til projektet, og stræber efter at lave et så funktionelt produkt som muligt. Forhåbningen er på længere sigt, at vi laver et redskab, som barnet ikke kun vil anvende i skolen, men også i andre sammenhænge som i hjemmet eller til fritidsaktiviteter.” siger Ege Jespersen.

Åte VR består af: Ege Jespersen, Samuel Jessen og Kenneth Pedersen.

Fokus på potentialet af den digitale visuelle industri
Formålet med Cross Motion projektet er, gennem udvikling af prototyper, at afsøge de muligheder og potentialer, der ligger i at anvende VR, AR eller digitale visuelle oplevelser i sundhedssektoren.

”De to prototyper er innovative og har begge et stort potentiale fremadrettet. Det bliver spændende at følge udviklingsprocesserne og se de færdige resultater”, siger projektleder Regitze Mai Møller.

De to iværksætterteams får under projektet mulighed for netværk og sparring. Prototyperne udvikles med henblik på at skabe noget, der kan videreudvikles til et produkt til bred anvendelse.

AWE og Åte VR skal præsentere resultatet af deres prototyper på Cross Motions afsluttende showcase event i Tallinn, Estland i starten af 2019.

Fakta om Cross Motion:
Cross Motion er et EU-baseret netværk mellem landene i Østersøregionen, der tilbyder forretningsudviklende aktiviteter og understøtter udviklingen af den digitale visuelle industri inden for sundhed, uddannelse og turisme.

Fakta om de to teams:
Awe – stargazer http://www.theawe.dk
Stargazer – en digital træner til udførsel af nakkeøvelser via VR.
Per Beck Hansen, Egil Sandfeld, Alice Jennings, Stephane le Borne og Flemming Westberg.

Årt VR – Pusterummet http://www.aatevr.com/
Pusterummet – et terapeutisk redskab til børn med ADHD via VR.
Ege Jespersen, Samuel Jessen og Kenneth Pedersen.