Digitale visuelle virksomheder tilbyder det, mange virksomheder mangler

Aarhus, Grenaa, Aalborg og Viborg har det vækstlag og de virksomheder og institutioner, der skal til for at danne et strategisk netværk – eller en klynge for de digitale visuelle virksomheder.

Omkring de fire byer har erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner over de seneste 20 år udviklet en styrkeposition inden for branchen. Det er i stort omfang sket med vedholdende politisk opbakning.

Regionernes virksomheder har gennem årene udviklet det håndværk, der gør dem i stand til at fortælle og formidle på tværs af medier og platforme. De bruger video, animation, lyd og fortælletekniske elementer, der bygger på, at modtageren er online og tilgængelig. Det lyder som en selvfølge, men det er stadigvæk unikt – også internationalt.

Der er tre forudsætninger, som altid bør være tilstede inden en strategisk klyngeopbygning begynder, og det er: Interaktion, viden og organisering.

Det findes faktisk i regionerne allerede. Der er et åbent vindue for etablering af en klynge. Det viser den analyse og kortlægning af klyngepotentialet inden for de digitale visuelle industrier, som analysebureauet Manto har udarbejdet (august 2015). Den beskriver potentialet på tværs af brancher i de to regioner som ét samlet område. Fordelen er, at regionerne ikke begynder på bar bund – rigtig mange aktører er i gang – og faktisk efterspørger virksomhederne allerede et fælles netværk/klynge.

VIDSTE DU, AT KERNEFORRETNINGERNE FOR SPIL OG INTERAKTIVITET HAVDE:

 

1,7 MIA. KR. omsætning i 2014.

mere vækst i omsætningen fra 2009-2014.

STATUS LIGE NU:

 • Spirende interaktion på tværs af virksomheder
 • Viden i form af uddannelsesinstitutioner, der både arbejder med uddannelse, forskning og innovation
 • Virksomheder har udviklet det håndværk, der gør dem i stand til at formidle og fortælle på tværs af medier og platforme. Det giver dem en særlig styrkepositition indadtil og i forhold til omverdenen
 • Der er et afprøvet samarbejde mellem mange uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, både direkte i uddannelsesforløb og med iværksættermiljøer
 • Der findes allerede en form for organisering, der arbejder med at fremme samarbejde, netværk og videndeling på tværs af brancher

UDFORDRINGER LIGE NU:

 • Samarbejde sker primært lokalt, og virksomhederne orienterer sig overvejende inden for egen branche og geografi
 • Samarbejde på tværs af brancher – eller på tværs af geografi – hører til sjældenhederne, og det er ofte de større virksomheder, som er katalysatorer
 • Virksomheder samarbejder stort set kun med virksom- heder, der bor i samme by som dem selv. Potentialet i at samarbejde på tværs af byer udnyttes ikke, og fordi der fx er flest animationsvirksomheder i Viborg, ender de med at samarbejde med hinanden, i stedet for fx de mange spilvirksomheder i Grenå. Et tværgående samarbejde har derfor helt andre perspektiver, fordi byområderne repræsenterer forskellige brancher
 • Det er udfordrende for virksomheder at samarbejde med uddannelser, fordi der er forskellige interesser i spil (bundlinje og læring)
 • Der er ikke tilstrækkelig samarbejde på tværs af byerne
 • Store virksomheder orienterer sig nationalt og internationalt, og det er ikke et parameter at orientere sig regionalt

DET SKAL EN KLYNGE KUNNE:

 • Løse udfordringer, der ikke kan løses lokalt, og som det derfor er meningsfuldt og værdiskabende at arbejde for i fællesskab
 • Samarbejde på tværs af brancher og geografi  – en helt afgørende faktor for succes
 • Skabe en fælles fortælling, der udspringer af styrke- positionerne, gode cases og succeshistorier, som skaber identifikation hos partnerne
 • Samarbejde med andre klynger internationalt
 • Være et forum for samarbejde og koordinering på tværs
 • Samarbejde med eksisterende aktører

Typiske indsatsområder for klyngesamarbejde

 • Markedsmodning
 • Virksomhedsetablering
 • Samarbejde om internationale aktiviteter
 • Videndeling
 • Samlet talerør for branchen
 • Dialog med forskning og uddannelser
 • Koordination og matchmaking

Fælles udfordringer i de fire brancher

 • Mangel på regionale talenter i arbejdsstyrken gør, at mange pr. automatik leder internationalt, og dermed overser de kompetencer, der faktisk  findes i regionen.
 • Mangel på arbejde – eller overvældende meget arbejde – er en konstant faktor blandt de små og meget specialiserede virksomheder, der typisk har enkeltprojekter.
 • Forståelse for markedet og målgrupper mangler generelt på tværs af brancher. Det handler både om at følge markedets behov og tænke i nye produkter målrettet kundesegmenter.