HVORFOR SKAL DANSKE VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER FORHOLDE SIG TIL DE DIGITALE VISUELLE INDUSTRIER?

Danske virksomheder og samfundet skal forholde sig til de digitale visuelle industrier – det siger “Analyse af klyngepotentialet for digitale visuelle industrier i Region Midtjylland og Region Nordjylland”, der er udarbejdet af analysebureauet Manto. Alle, der følger med i samfundsviklingen, har for længst hørt og oplevet på egen krop, hvordan digitale løsninger forandrer produkter, processer og måder at være sammen på som mennesker. Den historie er fortalt. Men ved du mon, at den danske digitale industri er international trendsætter? Og ved du, at de kompetencer der findes her, kan bruges direkte i mange andre brancher? Det gælder både i industrien, i servicefag, sundhedssektoren, undervisning og fødevareproduktion.

De digitale visuelle virksomheder og brancher har forskellige udgangspunkter. Filmbranchen har mere end 100 års historie og en etableret infrastruktur bag sig. Til sammenligning er computerspilbranchen kun få årtier gammel, og i den periode har vi først set udbredelsen af PC’er og spilkonsoller i private hjem, siden internettet – både privat, på job og i det offentlige rum – og senest udbredelse af tablets og smartphones. Den udvikling fortsætter, og næste skridt er integration i produkter, service og processer uden for de traditionelle kreative erhverv og de digitale visuelle industrier.

DIGITALE VISUELLE INDUSTRIER HAR ET STÆRKT AFSÆT I REGION MIDTJYLLAND OG REGION NORDJYLLAND

Analysen konkluderer, at der er grundlag for en videre- udvikling af det klyngearbejde, som allerede pågår i de to regioner. Der er en anseelig gruppering af specialiserede virksomheder og uddannelser omkring fire byområder. Derudover er der relevante virksomheder, uddannelser og andre aktører spredt ud over begge regioner.

DER ER GROBUND FOR FIRE CENTRE
Aarhus, Viborg, Grenaa og Aalborg har allerede i dag det iværksætter- og produktionsmiljø, der skal til. Sam- men med de specialiserede uddannelsesinstitutioner og de vidensaktører, der allerede er etableret i de samme byer, udgør de til sammen grundlaget for at skabe re centre for film/tv, animation, spilprogrammering og spil/gamification.

STYRKEN LIGGER I DET TVÆRMEDIALE
De resultater, der er skabt i Region Midtjylland og Region Nordjylland, er sket på basis af tværende samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har samarbejdet på tværs af sektorer og faggrænser. København er den største aktør i Danmark og en naturlig magnet for mange aktiviteter. Det har indirekte skabt grobund for udvikling og samarbejde blandt virksomhederne i Jylland, der har været tvunget til at tænke nyt for at klare sig. Det har skabt et innovativt miljø og unikke løsninger, hvor mange opsøger potentialerne i tværmediale krydsfelter. Det fokus fastholdes i samarbejdet med virksomheder og offentlige institutioner, og også i iværksætter- og produktionsmiljøer. Det sker i dag primært inden for den enkelte by.

De fire centre

SPILPROGRAMMERING I GRENAA

– VÆKSTLAGET UNDER VÆKSTLAGET
Iværksættere og helt spæde startups har gode forhold i Grenaa. Et målrettet samarbejde mellem Grenaa Kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har skabt et videnmiljø inden for spil og programmering.

Virksomheder:
15-20 virksomheder tilbyder spilprogrammering (iværksættere).

Uddannelser og viden:
En HTX-uddannelse med indlagte spilelementer og to videregående uddannelser målrettet spil og programmering tiltrækker unge fra hele landet (95 pct. tilflyttere).

SPIL OG GAMIFICATION I AALBORG

Der er en begyndende specialisering inden for spil og læring i form af gamification, og der er et politisk ønske om at understøtte spilvirksomheder, der arbejder med gamification. Begrebet gamification er opstået indenfor de seneste 6-8 år og betegner brugen af spilelementer til ting og aktiviteter, der ikke er spilrelateret.

Virksomheder:
En række af de mere etablerede spilvirksomheder er lokaliseret i Aalborg. Flere virksomheder har fokus på virtual reality, der understøtter hele den bagvedliggende ide om en fælles klynge, der transcenderer de traditionelle brancheskel.

Uddannelser og viden:
The National Academy of Digital Interactive Entertainment, der uddanner til spilindustrien. Oprettet i 2005. Fokus er på fælles sprog og opbygning af praktisk erfaring i en branche, der først lige er ved at danne sig selv. Derudover specialeretninger på Aalborg Universitet.

FILM OG TV I AARHUS

CENTRUM FOR FILM- OG MEDIEPRODUKTIONER I JYLLAND
Politisk vilje og fokus har på 12-13 år skabt et kraft- center for film og tv i Aarhus. Byen rummer også en række spilvirksomheder, der vækster kraftigt i størrelse og omsætning. Bl.a. har virksomheden Kiloo til huse i byen. Kiloo har skabt et af verdens mest populære mobile spil, Subway Surfers, der er blevet downloadet mere end 1 mia. gange.

Virksomheder:
80+ medievirksomheder, to professionelle filmstudier, uddannelser og medieprojekter i en erhvervspark, der samarbejder på kryds og tværs. Huser også Den Vestdanske Filmpulje, der tiltrækker spille- og dokumentar film samt multimedie- produktioner til byen.

Uddannelser og viden:
Hele paletten er til stede inden for film og medier. Her er videncenteret VIA Film & Transmedia med uddannelsen Multiplatform Storytelling & Production, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Visuel Antropologi. Hertil kommer fag på Aarhus Universitet, Erhvervsakademi Aarhus og hos VIA University College.

ANIMATION I VIBORG

– ANIMATIONSBRANCHENS VUGGE
Efter mere end 25 års sameksistens er animation vokset langt ind i Viborg Kommunes strategi og daglige virke. Her bruges animation i en bred kontekst og understøtter områder inden for sundhed, erhverv, kultur, offentlig administration, undervisning og pædagogik. Det politiske fokus findes allerede.

Virksomheder:
Mere end 30 virksomheder bor i væksthuset Arsenalet og udvikler nye forretningsmuligheder i B2B med animation, OPP (Offentlig-Privat Partnerskab), videnskab og læring. De øvrige virksomheder indenfor animation er vant til at tænke animation som en løftestang i mange brancher og projekter. Her bringes animation i spil i brancher, der ikke normalt benytter de digitale visuelle industrier.

Uddannelser og viden:
Animationsskolen i Viborg (VIA) er international aner- kendt og favner videncenter, efteruddannelse, open workshop og bacheloruddannelser. Her uddannes medarbejdere, der producerer animationsfilm, der vinder Oscars og som bliver ansat hos virksomheder, der er branchens absolut førende internationalt, som fx Pixar og Disney. Hele paletten inden for animation findes her.

The Big Why
Næste artikel