De digitale visuelle virksomheder har kompetencer, som kan forandre og styrke forretningsgrundlaget for dansk erhvervsliv, hvis de får muligheden. Det siger Carsten Holst, Chef for Filmby Aarhus, der p.t. har den største samlede repræsentation af digitale visuelle virksomheder i Danmark.

Af Joan Rask

De digitale visuelle virksomheder er en del af de kreative erhverv, som udgør den femte hurtigst voksende sektor i den vestlige verden. Nogle af verdens stærkeste digitale visuelle virksomheder udspringer af danske idéer og knowhow. Den position skal samfundet og virksomhederne udnytte, mener Carsten Holst. Det skaber nemlig værdi for det enkelte menneske, for Danmark og ofte også internationalt.

“Hvis vi ikke tager teten, er der andre lande, der gør,” siger Carsten Holst. Han drager en parallel til perioden før århundredeskiftet, da dampmaskiner, samlebåndet og elektricitet forvandlede det meste af verden. Vi står samme sted nu i forhold til digital visualisering.

“Det er en kliche at sige, men vi ser kun toppen af isbjerget – om det er 5%, 10% eller 20%, ved jeg ikke, men det vil forvandle forretningsgrundlaget for rigtig mange virksomheder inden for relativt kort sigt,” siger han.

Carsten Holst er sikker på, at Danmark har en konkurrencefordel lige nu. Han peger på, at mange digitale iværksættere udspringer af brancher som animation, spil, gamification, reklame, film og kunst, og at det er dem, der skal i kontakt med andre brancher.

Samarbejde på tværs af brancher

Han oplever dagligt, hvordan digitale visuelle virksom- heder træder ind på arenaer, som fx sundhedssektoren. “Vi har virksomheder, der arbejder tæt sammen med forskere, og den krydsbefrugtning der sker, skaber innovation,” siger han.

Det er fx videoer til behandling af demente og app’en Safe Delivery. Sidstnævnte hjælper sundhedspersonale i udviklingslande, og videoerne til dementer giver ro og positive tanker. Begge giver bedre livskvalitet til brugerne – og app’en redder også liv. De er udviklet af mennesker, der er uddannet i den digitale visuelle branche og skabt med afsæt i lokale iværksættervirksomheder, og er begge i gang med international skalering.

DET ER EN KLICHE AT SIGE, MEN VI SER KUN TOPPEN AF ISBJERGET – OM DET ER 5%, 10% ELLER 20%, VED JEG IKKE, MEN DET VIL FORVANDLE FORRETNINGSGRUNDLAGET FOR RIGTIG MANGE VIRKSOMHEDER INDEN FOR RELATIVT KORT TID.

Carsten Holst, Chef for Filmby Aarhus

Uddannelsen til branchen

Hvis virksomheder skal løfte deres produkter internationalt – og samtidig fastholde deres aktivitet i Danmark, kræver det medarbejdere med kompetencer på højt internationalt niveau inden for de digitale visuelle brancher.

“Det kræver, at vi har uddannelser, der i tæt samspil med branchen uddanner unge, så vi sikrer et vækstlag at dygtige kompetente unge på vej ind i industrien,” siger Carsten Holst.

Han peger på, at undersøgelsen af klyngepotentialet fra Manto netop fokuserer på potentialet i samspil mellem uddannelsesinstitutioner, industri og samfund. Undersøgelsen viser, at de steder i Europa, hvor klynger fungerer bedst, har de udviklingsmiljøer, der arbejder i dette spændingsfelt. Helt afgørende er det, at de nyuddannede kan det, virksomhederne har brug for.

“Hvis en virksomhed ikke kan ska e de medarbejdere, de har brug for i Aarhus, så flytter de. Det er helt enkelt – derfor er uddannelser helt centrale fokuspunkter for Aarhus Kommune og Filmby Aarhus, siger Carsten Holst.

Han er stolt over, at der allerede er et godt samarbejde med både Aarhus Universitet, VIA University College, Kaospiloterne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det ser han gerne udbygget endnu mere – fordi han ser det som forudsætningen for hele industriens vækst i Danmark.

“Vi skal som samfund kunne følge med lokale virksomheders væksteventyr, når det folder sig ud, med så stor tyngde, som det gør lige nu,” siger Carsten Holst.

Forandringer BOTTOM UP

Carsten Holst er dybt optaget af, at aktiviteterne i de digitale visuelle industrier også skal skabe værdi for det enkelte menneske og give rum for opdagelser og oplevelser. Det, mener han, er fuldt forenelig med en erhvervsmæssig tilgang.
“Der sker noget fantastisk, når man parrer traditionelle sektorer med kompetencer fra de digitale visuelle brancher,” siger han.

Carsten Holst håber, at langt flere danske virksomheder og institutioner vil gøre brug af de kompetencer, der er udviklet i de digitale visuelle virksomheder. Det gør han af flere årsager, den vigtigste er betydningen økonomisk og samfundsmæssigt. Økonomisk vækst har nemlig så mange positive sideeffekter, at det får betydning for stort set alle andre sektorer.

“I Filmbyen kunne vi nøjes med at udvikle vores egne kompetencer, men vi tror fuldt og fast på, at vores styrker kan kan gavne andre, skabe økonomisk vækst og give bedre liv til flere. Det er derfor, vi åbner op og inviterer erhvervsliv og samfundsinstitutioner til co-creation,” siger Carsten Holst.