Carsten Holst menerDen digitale visuelle industri (DVI)Den Vestdanske FilmpuljeNyhedsblog

Danske film bidrager til regional vækst og public service

By 28/11/2017 No Comments

27/11 2017

Altinget.dk - DEBAT Filmby Aarhus: Dansk film bidrager til regional vækst og public service

Danske film bidrager til regional vækst og public service

ALTINGET DEBAT: Danske filmselskaber bør have en større plads i medieforliget, da de skaber vækst og arbejdspladser uden for hovedstaden og løser en public service-opgave, som er med til at binde Danmark sammen, skriver Carsten Holst, chef for Filmby Aarhus.

Af Carsten Holst, Chef for den Vestdanske Filmpulje og Filmby Aarhus
Bragt i Altinget den 28. november 2017: Filmby Aarhus: Dansk film bidrager til regional vækst og public service 

En stor del af debatten om medieforliget har indtil nu handlet om størrelsen af DR og dagbladenes utilfredshed med at få konkurrence på kerneydelserne fra et statsligt finansieret mediehus. Centralt i kampen om de godt fire milliarder kroner årligt, som medieforliget handler om, står begrebet public service.

Film supplerer DR og dagblade

Som chef for den Vestdanske Filmpulje og Filmby Aarhus er jeg helt tæt på produktionsmiljøet inden for dokumentar- og spillefilm og tv-serier. Produktioner, der i høj grad også bidrager til at løfte public service-opgaven, da regionale film og tv-serier formidler dansk kultur, sprog og værdier fra hele Danmark.

En formidling, der er mangfoldig og på platforme, der når bredt ud og derfor supplerer både DR og traditionelle medier som eksempelvis dagbladene.

Det er nu, politikerne skal se, at filmmiljøet uden for København i dag er en del af en digital visuel industri, som skaber vækst og arbejdspladser regionalt og er i en rivende udvikling. Et miljø, der dog stadig har brug for mere volumen, før produktionsselskaber slår sig ned uden for København. I Filmby Aarhus har vi bevist, at det kan lade sig gøre.

Regionale kraftcentre

Med politisk vilje kan den udvikling, som Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn har været omdrejningspunkt i, blive regionale kraftcentre inden for film og tv-produktion. Det vil sikre fortællinger fra hele Danmark, fortalt af mennesker, der selv bor der, og dermed bidrage til public service.

Det betyder nemlig noget, hvor folk bor, da en ide til en film typisk er noget, instruktøren og tekstforfatteren har med i sin personlige bagage. Film, der oprigtigt skal afspejle livet i hele Danmark, kræver derfor ideelt, at man kan arbejde sig op i filmmiljøet og udvikle sig til instruktør uden for hovedstadsområdet.

En af de væsentligste politiske dagsordner i Danmark i disse år er at sikre et sammenhængende Danmark, et Danmark i balance. På uddannelsesområdet arbejdes der med økonomiske greb, som skal understøtte muligheden for fortsat at tage en videregående uddannelse uden for de store byer, og den anden bølge at udflytning af statslige arbejdspladser bliver måske tidligere i forhold til det ellers planlagte.

Ved at støtte produktion af regionale danske spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier, der viser livet i hele Danmark, kan man både skabe vækst og nye arbejdspladser regionalt, samtidig med, at man skaber kulturelle oplevelser, som bygger på lokal stolthed, skaber synlighed for alle dele af Danmark og reflekterer mangfoldigheden i vores land.

Den aktuelle tv-serie Norskov på TV 2 er et eksempel på en klassisk tv-serie, som formidler Frederikshavn og Nordjylland. En serie, som lokale kræfter har spillet en aktiv rolle i at få produceret en sæson to af.

Det er også værd at huske på, at en stor del af danske spillefilm, dokumentarfilm og tv-serier sælges til udlandet og på den måde er med til at formidle Danmark og dansk kultur i resten af verden.

Alle film og tv-serier i Danmark produceres med forskellige former for støtte og tilskud. Af de nationale støtteordninger gives 95 procent til produktion i hovedstadsområdet, så hvis man politisk vil sikre en oprigtigt regional forankring, bør det gøres ved at overføre public service-midler til Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn. Penge, som i øvrigt kommer ind igen.

Skaber omsætning i lokalområdet

For eksempel er den samlede værdi for Aarhus af Dicte sæson 3 på 137,5 millioner kroner, ifølge en rapport fra konsulenthuset Edmund Consulting. Værdien dækker over reklameværdi, turismeomsætning og omsætning i butikker i Aarhus.

En god investering for Aarhus, som via den Vestdanske Filmpulje, Filmby Aarhus og en kulturarrangementspulje har støttet Dicte sæson 3 med samlet set 4,5 millioner kroner.

Det er med andre ord ikke kun kulturelt, men også økonomisk en rigtig god investering med regional produktion af dokumentarfilm, spillefilm og tv-serier, som både løfter en public service-opgave og bidrager til at opretholde og styrke et sammenhængende Danmark.

Se også:
Kronik i Berlingske
, 12. december 2017: Ønskes: Flere film og tv-serier fra hele Danmark
Af Carsten Holst, Bo Damgaard, Klaus Hansen, Claus Ladegaard, Nikolaj Scherfig, Christina Rosendahl og Katja Holm

Artikel:
Ny rapport dokumenterer: Digitale visuelle kompetencer skaber vækst i regionen