CROSS MOTION

Kompetencer fra den digitale visuelle industri kan bruges i helt andre sektorer – og det er temaet for EU-projektet Cross Motion, hvor lande omkring Østersøen er gået sammen. Det handler bl.a. om udvikling af prototyper, om at skabe netværk der er holdbare og som virker, når virkelige projekter skal udvikles og produceres.

Det handler ikke om underholdning, i stedet handler det om de kompetencer og den viden, der findes i underholdningsindustrien inden for den digitale visuelle branchen. Den viden skal sættes i spil i industrien, serviceerhverv – ja kun fantasien sætter grænserne. På verdensplan har vi kun set den spæde begyndelse på dette felt og ambitionen i projektet er at udvikle talenter, skabe netværk og samarbejdsrelationer. 

Mere:

Hjemmeside: crossmotion.org
Følg med: Cross Motion på Facebook 

MÅL

Non-profit organisation der tilbyder forretningsudviklende aktiviteter inden for den digitale industri

KONTAKT

Projektleder
Kirsten Larsen Langgaard
Email: kirlal@aarhus.dk
Tlf: +45 2834 7407

Regitze Mai Møller
Email: remm@aarhus.dk
Tlf.+45 6177 5537

CROSS MOTION NYHEDER

Look for the stars with Virtual Reality and train your neck

| Cross Motion, Den digitale visuelle industri (DVI), Interactive Denmark, News in English | No Comments

The entrepreneurs behind AWE have developed a prototype that can guide and motivate users to do correct neck-exercises.

Kig efter stjerner med ‘virtual reality’ og træn din nakke

| Cross Motion, Interactive Denmark, Nyhedsblog | No Comments

Iværksætterne bag AWE har udviklet en prototype, der kan guide og motivere brugeren til korrekt udførelse af nakkeøvelser.

FOKUS

 • Konferencer og hackathons/hack day
 • Udvikling af prototyper 
 • Skabe regionale netværk 
 • Forskning på tværs af sektorer, nationer og brancher 
 • Markedsføring og videndeling af forsknings- og udviklingsresultater 
 • Aktiviteter der styrker tværsektoriel innovation 

AKTIVITETER 2018

 • Digital Kids Today – april 
 • Geospectra – Screen tourism conference in Malmö – maj 
 • Udvikling af prototyper inden for sundhed og uddannelse

AKTIVITETER 2017

 • Udvikling af prototyper inden for virtual reality, augmented reality og 360 grader video i sundhed, turisme og uddannelse
 • Hackathon, Kaunas – d. 10.-12. marts 
 • Living Lab, Tallinn – april 
 • Digital Kids Today – april
 • Konference, Vilnius – maj 
 • AARHUS DIGI:TAL 2017 – 15. september

FAKTA

 • Projektperiode: 1.3-2016 til 28.2.2019
 • Koordinator: Tallinn University 
 • Ni partnere fra landene omkring Østersøen 

PARTNERE

 • Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Tyskland
 • Media Evolution Malmø, Sverige 
 • Oslo Universitet, Norge 
 • Tallinn University, Estland 
 • Estonian Digital Centre, Estland
 • TechHub Riga, Letland
 • Nebula Cluster, Litauen 
 • Mikkeli University of Applied Sciences, Finland 
 • Filmby Aarhus, Danmark 

 

PARTNERE

Digix - Digital Creative Media Incubator - Cross Motion
Logo Filmby Aarhus
Interreg baltic Sea Region deltager i EU-projektet Cross Motion, som Filmby Aarhus er medinitiativtager til. Fokus er, at samle kompetencer fra den digitale visuelle industri og bruge dem i helt andre sektorer
Cross Motion er et EU-projekt, som Filmby Aarhus er medinitiativtager til. Fokus er, at samle kompetencer fra den digitale visuelle industri og bruge dem i helt andre sektorer
Oslo-universitet-logo