Filmby3presseNyhedsblog

Byggeriet af Filmby Aarhus’ etape 3 er gået i gang

By 26/09/2018 No Comments

26/9 2018

Byggeriet af Filmby Aarhus’ 3. etape er gået i gang

I dag starter opbygningen af byggepladsen, hvor Filmby Aarhus’ kommende 3. bygning skal ligge. I oktober påbegyndes fundamentet, og bygherrerne forventer, at Filmby3 kan slå dørene op til 4.400 nye kvadratmeter i vinteren 2019/2020.

Den digitale visuelle industri i Aarhus og regionen er i en positiv udvikling. Det skaber behov for mere plads og endnu bedre faciliteter for de mange virksomheder i miljøet.

Åbningen af Filmby3 vil udvide Filmbyens muligheder for både byens produktionsvirksomheder og talentmiljøet. Den nye bygning kommer til at rumme moderne produktionsfaciliteter, kontorer i forskellig størrelse og et fælles mad- og mødested.

Større sammenhængskraft i miljøet

“Det nye byggeri skaber plads til flere virksomheder og et stærkere miljø generelt”, fortæller chef for Filmby Aarhus Steen Risom.

Han uddyber:

“Vi har allerede et stort fokus på at samarbejde på tværs – både inden for vores egen sektor og sammen med andre fagligheder. Vi glæder os rigtig meget til de nye rammer, som giver større mulighed for at mødes med de andre beboere i Filmbyen – og også at invitere omverdenen indenfor i langt større grad end tidligere.”

Når Filmby3 står færdig i vinteren 2019/2020 forventes den at kunne rumme 300 nye arbejdspladser.