Cross MotionNyhedsblog

Baltic Sea Region: DVI-branchen høster frugten af tværnationalt samarbejde

By 17/04/2018 No Comments

17/04 2018 – Foto: Aarhus Digi:tal 2017, Gorm Branderup

Aarhus-Digital,-Cross-Motion, Filmby Aarhus

Baltic Sea Region: DVI-branchen høster frugten af tvær-nationalt samarbejde

Positive takter over hele linjen – men der er behov for stærkere netværk, mere kvalificeret arbejdskraft og bedre adgang til kapital ud over offentlig funding. Det viser rapport om omfanget af den digitale visuelle industri i Østersøregionen.

“Det er kun et spørgsmål om tid, inden fx VR, AR og elementer fra spilindustrien glider ind i brancher og sektorer, som de fleste har svært ved at forestille sig i dag. Spørgsmålet er blot, hvordan de forskellige nationer tager de nye muligheder til sig.” Det siger Kirsten Langgaard, der er projektleder i Filmby Aarhus.

Anledningen er, at den digitale visuelle industri vokser i landene omkring Østersøen – også kaldet “The Baltic Sea Region”. Her repræsentanter hun Danmark, i det EU-finansierede tværnationale samarbejdet Cross Motion. Kirsten Langgaard har deltaget i projektet fra begyndelsen, og hun er meget tilfreds med midtvejsevalueringen, der netop er offentliggjort i en rapport fra Cross Motion.

“Tallene bekræfter de tendenser, vi allerede kender – branchen skal se ud over deres egen sektor, for at finde nye markeder,” siger Kirsten Langgaard.
Konkret handler det om, at virksomheder inden for fx spilindustrien også skal byde ind på digitale oplevelsesløsninger i andre brancher. Det har Filmby Aarhus prioriteret højt i valg af pilotprojekter.

“Vi har fx spiludviklere, der samarbejder med medicinstuderende for at gøre studierne mere praksisnære og give de studerende et læringsredskab, der supplere bøgerne,” siger Kirsten Langgaard.

Vi har fx spiludviklere, der samarbejder med medicinstuderende for at gøre studierne mere praksisnære og give de studerende et læringsredskab, der supplere bøgerne

– Kirsten Langgaard

Samme udfodringer
Uanset hvor forskellige partnerne i Cross Motion er, peger de alle på de samme tre primære udfordringer – nemlig behov for netværk og kvalificeret arbejdskraft – og adgang til kapital der ikke er statslig finansiering. Projektets fornemste opgave er, at støtte iværksættere i branchen, så de lykkedes med at etablere bæredygtige virksomheder. Hvorvidt det lykkes, er for tidligt at gisne om, forklarer Kirsten Langgaard, men partnerne ved nu meget mere om, hvad virksomhederne har brug for.

Cross Motion: Location Study Report, february 2018
Rapporten viser også, at virksomheder og institutioner, der er en del af projektet, gerne vil investere tid i dybdegående erfaringsudveksling om konkrete emner. Mange nævner, at de foretrækker dette fremfor paneldebatter, der kun berører en problemstilling perifert.

Som projektleder i Filmby Aarhus har Kirsten Langgaard tæt kontakt til udviklermiljøet i den digitale visuelle industri (DVI). På baggrund af Filmby Aarhus’ forskellige tværnationale udviklingsprojekter, herunder Cross Motion, er erfaringerne, at DVI-branchen er gode til at arbejde tværnationalt – både som partnere og i kunde-/leverandørforhold. En del af disse relationer er opstået på baggrund af Cross Motion projektet, og oplevelsen i Filmby Aarhus er, at det har konkret betydning i hverdagen hos den enkelte virksomhed.

Kirsten Langgaard fremhæver fx “Date Night”, hvor startups fra de fire centre (Viborg, Aarhus, Aalborg og Grenå) var inviteret til fælles date.

“Det blev en stor succes. Alle skulle præsentere sig for hinanden og fortælle om de behov, der var mest brændende og hvilke kompetencer, de selv havde. Det gav resultat stort set med det samme,” siger Kirsten Langgaard.

Store forskelle
Rapporten viser alene en retning på den udvikling, der er i gang. Selve indsamlingen af data er nemlig sket forskelligt, fordi DVI-branchen registreres forskelligt i medlemslandene, og derudover er nogle medlemmer hele nationer, mens andre som blot er geografiske områder. Udover de konkrete fakta indeholder rapporten også beskrivelser af branchens vilkår, og hvordan virksomhederne oplever situationen.

“Vi lægger særligt vægt på de kvalitative interviews med branchen, og her peger alle deltagerlande på de samme problemstillinger. Det er interessant, for det viser, at Østersøregionen har mulighed for at løfte sig og nå resultater, der er fuldt konkurrencedygtigt på internationalt plan,” siger Kirsten Langgaard.

Se hele rapporten:
Cross Motion Location Study Report (pdf)

Fakta:

Cross Motion
Interreg Baltic Sea Region project, non-profit organisation der tilbyder forretningsudviklende aktiviteter inden for den digitale industri.


Partnere

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Tyskland
Media Evolution Malmø, Sverige
Oslo Universitet, Norge
Tallinn University, Estland
Estonian Digital Centre, Estland
TechHub Riga, Letland
Nebula Cluster, Litauen
Mikkeli University of Applied Sciences, Finland
Filmby Aarhus, Danmark