POV

Lærere uddanner andre lærere i POV metoden

06/11 2019

Lærere uddanner andre lærere i POV metoden

Torsdag d. 31. oktober sluttede 22 lærere fra 14 forskellige skoler i Aarhus deres POV kursus på Fjordgades Skole.

Kurset blev afholdt af de to POV lærere, Laura Middelhede og Casper Munkgaard fra POV videnscentret på Frederiksbjerg Skole, og det bestod af 3 heldagsworkshops og hjemmearbejde. De deltagende lærere fik træning i at lave fiktionsfilm og dokumentarfilm efter POV metoden, og de blev undervist i, hvordan man kan bruge POV i den daglige undervisning.

Flere af de deltagende lærere gik allerede i gang med at bruge POV metoden i deres undervisning, mens de stadig var på kursus, og det er tydeligt, at POV metoden opleves som enkel og ligetil, samtidig med at den har en bred anvendelighed i flere forskellige skolefag.

Der er etableret POV Videnscentre på Frederiksbjerg Skole, Lystrup Skole, Ringkøbing Skole, Søndre Skole i Grenå og på Parkvejens Skole i Odder. I løbet af det næste år etableres POV Videnscentre i Silkeborg, Randers og Holstebro, hvorfra POV metoden kan udbredes til endnu flere lærere og elever.