UDVIKLING

Filmby Aarhus er initiativtager til brancherelateret udviklingsprojekter, der understøtter Filmby Aarhus’ vision og mål. Opgaven er i fuld gang – Vi går fra Filmby i Aarhus til samfundsudvikling i Danmark

Herunder er liste over igangværende projekter

New Nordic Noir

New Nordic Noir

Tv-serie produceret i Vestjylland. Her sættes fokus på fortællinger, kultur og natur - og ikke mindst handlekraft.

Create Converge

Create Converge

EU-udviklingsprojekt for landene omkring Nordsøen, der arbejder med potentialet i at bruge teknologi fra spil- og animationsverden i andre sektorer.

this.festival

this.festival

Her viser den digitale visuelle industri, hvordan deres kompetencer kobler sig med andre kulturgenrer og kreative industrier

POV

POV

Folkeskolelærere løftes fagligt i undervisning i video og film - et hands on projekt der bygger på eksisterende viden

Welcome Branchemøder

Welcome Branchemøder

Forskellige mennesker fra den digitale visuelle branche kommer og fortæller om deres virksomhed/arbejde

Rejsen

Rejsen

Interaktiv udstilling på Moesgaard der bringer grundlæggende ur-menneskelige følelser i spil. Udviklet i tæt samarbejde med Moesgaard og Zentropa

Interactive Denmark

Interactive Denmark

National klynge af digitale visuelle industrier med rod Vestdanmark - arbejder med iværksætteri, netværk, projekter og rådgivning

Cross Motion

Cross Motion

Udvikler krydsfeltet mellem den digitale visuelle industri og de tre sektorer: sundhed, turisme og uddannelse. EU-projekt mellem landene i Østersøregionen.

Aarhus Stories

Aarhus Stories

Multiemedieforestilling - udviklet af Filmby Aarhus i tæt samarbejde med Den Gamle By, der står for faglig historisk indhold