POINT OF VIEW

Alle unge bør have lige adgang til at lære filmsproget – uanset hvor de bor og om deres lærer interesserer sig for film- og tv-mediet. Det er idéen bag projektet.

I samarbejder med Det Danske Filminstitut har Filmby Aarhus etableret projektet “Point of View” (POV), hvor målet er, at give lærere mulighed for at undervise i grundlæggende filmhåndværk. Som en del af projektet skal der udvikles og etableres ressourcecentre for filmproduktion på 4-6 skoler i Region Midtjylland.

I løbet af projektet bliver der afprøvet undervisningsmetoder for at finde dem, der nemmest og bedst gør lærere klar til at undervise i filmproduktion. I projektperioden afprøver mellem 2.000-4.000 elever materialet i samarbejde med deres lærere.

Ambitionen er, at lærere lærer at bruge deres eksisterende faglighed om fortælleteknik, litteratur og medier. De lærer også at bruge praktiske værktøjer (mobil, tablets), digitaliseret læringsmateriale, får mere teoretisk viden og får afprøvet filmmediet i praksis.

MÅL

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder der gør det muligt for lærere at undervise i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle

STATUS

Projektet har været aktivt siden januar 2016 – og løber til ultimo 2018. 

KONTAKT

Chef for Filmby Aarhus
Carsten Holst
Mail: cholst@aarhus.dk
Tlf.: +45 2213 8828

Projektleder
Erik Bjerre
Mail: erikstochholm@gmail.com
Tlf: +45 2323 2707

Rune Lünell
Mail: rune@lunell.com
Tlf: +45 4087 7222

POV NYHEDER

Filmby Aarhus og POV inviterer unge fra Region Midt til Filmfestival den 4. november 2017

Invitation til POV Filmfestival og 24H Film Marathon

| Nyhedsblog, POV | No Comments

Filmby Aarhus og POV inviterer unge fra Region Midtjylland til deltage i POV Filmfestival og 24h Film Marathon

Invitation: Lærere skal på skolebænken i videoproduktion

| POV | No Comments

Alle lærere der har deltaget i projektet Point of View (POV) er inviteret til workshop om videosprog og -produktion i folkeskolen. De skal prøve på egen krop, hvordan det føles at blive undervist på den her måde. Det siger Rune Lünell, der er med-udvikler af projektet POV.

Filmsproget er modersproget til alle nye medier

| POV | No Comments

Filmsprog er en nødvendig kompetence på linje med it-kompetencer og fremmedsprog, og derfor skal skoleelever og deres lærere trænes og afprøve det i praksis på linje med andre skolefag. Problemet er, at der ikke findes undervisningsmateriale og at lærernes kompetencer på landsplan er for svage.

FILM OG PROJEKTER

I første fase af POV, har vi afprøvet undervisningsmetoder- og materialer i samarbejde med  11 skoler i Aarhus og Region Midtjylland. 40 lærere og 1000 elever fra udskolingen deltog i efteråret 2016. Halvdelen var med i en-dages workshop den anden halvdel deltog i forløb, der bestod af en lærerworkshop efterfulgt af to workshops for eleverne.

Denne film fortæller om principperne bag POV og viser eksempler fra workshops og filmproduktionsforløb i skolen. Filmen er produceret som en del af erfaringsopsamlingen i POV.

Når projektet slutter ultimo 2018 er det vores ønske, at de færdigudviklede undervisningsmetoder udbredes til læreruddannelsen og indgår som efteruddannelse bredt, så fremtidens skoleelever bliver undervist af lærere, der er kompetente til at undervise i filmproduktion og -sprog – både teoretisk og praktisk.

EKSEMPLER:
FILM PRODUCERET AF ELEVER 

 

FOKUS

 • Uddannelse af lærere – sidemandsoplæring
 • Bygger på lærernes danskfaglighed
 • Alle eksempler i undervisningsmaterialet er lavet af lavet af børn og unge
 • Praksis før teori – ikke fokuseret på teknik
 • Konstant feedback under og efter filmproduktionen

AKTIVITETER  2017

 • 20 lærerworkshops, hvor lærere trænes i at undervise efter POV metoden
 • Udvikling af undervisningsmaterialer til EMU – Danmarks læringsportal
  under Undervisningsministeriet 
 • Udvikling af 4 – 6 ressourcecentre i Region Midtjylland
 • Bidrag til nationalt kompendium om “best practise” for filmproduktion i folkeskolen v. DFI
 • Filmfestival

FAKTA

 • Varighed: 2016 – 2018
 • 2.000 – 4.000 deltagere
 • 50 film produktionsworkshops

PARTNERE

 • Filmby Aarhus
 • Det Danske Filminstitut
 • Kulturministeriet
 • Region Midtjylland 
 • Kulturby Aarhus 2017
 • Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling
 • Skoler i Aarhus og Region Midtjylland  
 • Projektlederne, Rune Lünell og Erik Bjerre

 

Læs Mere

Mål:

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder der gør det muligt for lærere at undervise i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle.

Langsigtet mål:

At undervisning i filmproduktion bliver en fast del af læreruddannelsen.

Hvorfor?

Filmsproget er en vigtig del af grundlaget for alle digitale kommunikationsformer på tværs af platforme.

Alle danske unge bør have lige adgang til at lære det grundlæggende filmsprog uanset hvor de bor.

Metode:

POV afprøver undervisningsmetoder for at identificere den fremgangsmåde, som bedst gør lærerne i stand til at undervise i filmproduktion på et højere niveau, end det er tilfældet i dag.

PARTNERE

Logo Filmby Aarhus
Region Midtjylland er partner i projekt i Filmby Aarhus
Kulturby Aarhus 2017 er partner i flere projekter