POINT OF VIEW

Alle unge bør have lige adgang til at lære filmsproget – uanset hvor de bor og om deres lærer interesserer sig for film- og tv-mediet. Det er idéen bag projektet.

I samarbejde med Det Danske Filminstitut har Filmby Aarhus etableret projektet “Point of View” (POV), hvor målet er, at give lærere mulighed for at undervise i grundlæggende filmhåndværk. Som en del af projektet skal der udvikles og etableres ressourcecentre for filmproduktion på 4-6 skoler i Region Midtjylland.

I løbet af projektet bliver der afprøvet undervisningsmetoder for at finde dem, der nemmest og bedst gør lærere klar til at undervise i filmproduktion. I projektperioden afprøver mellem 2.000-4.000 elever materialet i samarbejde med deres lærere.

Ambitionen er, at lærere lærer at bruge deres eksisterende faglighed om fortælleteknik, litteratur og medier. De lærer også at bruge praktiske værktøjer (mobil, tablets), digitaliseret læringsmateriale, får mere teoretisk viden og får afprøvet filmmediet i praksis.

Artikel Dagbladet Ringkøbing Skjern: Skoleelever lærer at skabe film (marts 2018)

Lærerne: Det siger lærerne om POV-metoden

MÅL

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder der gør det muligt for lærere at undervise i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle

STATUS

Projektet har været aktivt siden januar 2016 – og løber til ultimo 2018. 

KONTAKT

Chef for Filmby Aarhus
Carsten Holst
Mail: cholst@aarhus.dk
Tlf.: +45 2213 8828

Projektleder
Erik Bjerre
Mail: ersb@aarhus.dk
Tlf: +45 2323 2707

POV NYHEDER

Naja Lund Sørensen og Marie Højgaard Andersen, der modtager prisen for bedste iscenesættelse for filmen, "Stalkeren". Her sammen med Erik Bjerre, projektleder POV

POV Filmfestival: Vinderfilm af høj kvalitet

| Nyhedsblog, POV | No Comments

En jury af filmprofessionelle har præmieret de bedste film. Deltagerne er unge i udskolingen, der har lært at producere film i et POV-forløb.

Her lærer unge fra 9.x fra Sabro-Korsvejens Skole at lave film og hvordan de lærer andre unge om filmproduktion.

POV hjælper europæiske unge med at fortælle om demokrati

| Arrangement, POV | No Comments

POV har givet 9. klasseselever fra Sabro-Korsvejens Skole en lynuddannelse i at lave korte webfilm. De aarhusianske unge skal hjælpe unge fra hele Europa med at lave film om deres syn på demokrati under EYC-ungetopmødet i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturby 2017

POV workshop for lærere. Her er det Charlotte Bruun Aagaard, Lystrup Skole der var med til at introducerer POV for lærere fra Ringkøbing-Skjen Kommune

Lærere underviser lærere i filmproduktion

| POV | No Comments

POV har i 2017 givet en gruppe lærere fra Grenå, Lystrup og Aarhus en grundlæggende uddannelse i POV metoden. Det betyder, at de nu kan undervise i filmproduktion – både for deres elever og for kolleger

FILM OG PROJEKTER

I første fase af POV, har vi afprøvet undervisningsmetoder- og materialer i samarbejde med  11 skoler i Aarhus og Region Midtjylland. 40 lærere og 1000 elever fra udskolingen deltog i efteråret 2016. Halvdelen var med i en-dages workshop den anden halvdel deltog i forløb, der bestod af en lærerworkshop efterfulgt af to workshops for eleverne.

Denne film fortæller om principperne bag POV og viser eksempler fra workshops og filmproduktionsforløb i skolen. Filmen er produceret som en del af erfaringsopsamlingen i POV.

Når projektet slutter ultimo 2018 er det vores ønske, at de færdigudviklede undervisningsmetoder udbredes til læreruddannelsen, så fremtidens skoleelever bliver undervist af lærere, der er kompetente til at undervise i filmproduktion og -sprog – både teoretisk og praktisk.

POV – Point of view – på YouTube

Så flot skaber skoleelever film, når deres lærere har lært, hvordan de underviser i filmproduktion:

EKSEMPLER:
Film produceret af lærere

EKSEMPLER:
Film produceret af elever 

 

KORTE UNDERVISNINGSMATERIALER

Sådan gør du i praksis, når du producerer film efter POV-metoder.

Erik Bjerre forklarer hvordan fortællingen kan fungere, hvad det at vigtigt at huske og giver små tips til optagelserne.

VEJLEDNING OG TJEK-LIST

Til elever i folkeskolen og deres lærere

FOKUS

 • Uddannelse af lærere – sidemandsoplæring
 • Bygger på lærernes danskfaglighed
 • Alle eksempler i undervisningsmaterialet er lavet af lavet af børn og unge
 • Praksis før teori – ikke fokuseret på teknik
 • Konstant feedback under og efter filmproduktionen

AKTIVITETER  2017

 • 20 lærerworkshops, hvor lærere trænes i at undervise efter POV metoden
 • Udvikling af undervisningsmaterialer til EMU – Danmarks læringsportal
  under Undervisningsministeriet 
 • Udvikling af fem ressourcecentre i Region Midtjylland
 • Bidrag til nationalt kompendium om “best practise” for filmproduktion i folkeskolen v. DFI
 • Lærere øver sig i filmhåndværk for at blive dygtigere medielærere, fiktionsworkshop som led i tre lærerworkshops i Ringkøbing-Skjern Kommune for lærere på: Ringkøbing Skole, Lem Stationsskole, Spjald Skole og Hvide Sande Skole
 • POV Filmfestival den 4. november POV og Filmby Aarhus fejrer unges film med stor festival – udelukkende med film produceret af børn og unge fra skoler i Aarhus og Region Midtjylland. Prisuddeling i 10 kategorier

FAKTA

 • Varighed: 2016 – 2018
 • 2.000 – 4.000 deltagere
 • 50 film produktionsworkshops

PARTNERE

 • Filmby Aarhus
 • Det Danske Filminstitut
 • Kulturministeriet
 • Region Midtjylland 
 • Kulturby Aarhus 2017
 • Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling
 • Skoler i Aarhus og Region Midtjylland  
 • Projektlederne, Rune Lünell og Erik Bjerre

 

Læs Mere

Mål:

At udvikle skalérbare undervisningsmetoder der gør det muligt for lærere at undervise i filmproduktion uden deltagelse af filmprofessionelle.

Langsigtet mål:

At undervisning i filmproduktion bliver en fast del af læreruddannelsen.

Hvorfor?

Filmsproget er en vigtig del af grundlaget for alle digitale kommunikationsformer på tværs af platforme.

Alle danske unge bør have lige adgang til at lære det grundlæggende filmsprog uanset hvor de bor.

Metode:

POV afprøver undervisningsmetoder for at identificere den fremgangsmåde, som bedst gør lærerne i stand til at undervise i filmproduktion på et højere niveau, end det er tilfældet i dag.

PARTNERE

Logo Filmby Aarhus
Region Midtjylland er partner i projekt i Filmby Aarhus
Kulturby Aarhus 2017 er partner i flere projekter