VOKSEVÆRK

300 nye arbejdspladser og yderligere 4400 m2 til Filmby Aarhus

Filmmiljøet og klyngen omkring Filmby Aarhus udvikler sig positivt. Det gælder kulturelt og inden for beskæftigelse, faglig kvalitet, publikums-succeser og økonomisk afkast til Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har i samarbejde med Filmby Aarhus igangsat en tredje bygning. Filmby3 kalder vi den. Alle formalia er klaret, og i øjeblikket er arkitekter og bygherrer igang med at færdigudvikle projektet. Selve byggeriet går i gang i begyndelsen af 2018.

Bygningen vil styrke og videreudvikle de fysiske rammer for det unikke film- og mediemiljø, der allerede findes på Aarhus Havn i Filmby Aarhus.

Når Filmby3 står færdig, matcher miljøet omkring Filmby Aarhus fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter, film- og medieverdenen, og den vil tilbyde virksomheder og deres medarbejdere fysiske ramme i form af bygninger, der i sin opbygning og grundkerne inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet.

Udvidelsen af Filmby Aarhus skal ses i sammenhæng med et bredt spektrum af løft til kulturområdet i og omkring Aarhus, og det vil sikre udviklingsmuligheder for hele den digitale visuelle industri – og ikke mindst film- og tv-produktion. Sidstnævnte er afgørende, fordi det fastholder og udbygger produktioner, der bliver fortalt og produceret uden for hovedstaden – og som dermed skaber kulturel sammenhængskraft i Danmark.

NYHEDER OM BYGGERIET

I løbet af 2018-19 bliver der opført en tredje bygning til Filmby Aarhus, og klyngen af digitale visuelle virksomheder bliver Skandinaviens største under samme tag

Filmby Aarhus opfører endnu en bygning i 2018/19

| Erhvervslejemål, Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

Filmby Aarhus opfører en trejde bygning på havnen i Aarhus og bliver Danmarks største klynge af digitale visuelle virksomheder under samme tag 

Filmbyen håber på udbytterigt naboskab med Jyllands-Posten

| Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

Filmbyen og det nye hovedkvarter for Jyllands-Posten bliver nærmeste naboer, hvis byrådet på sit kommende møde vælger at sælge grunden til bladhuset. I Filmbyen glæder man sig over udsigten til den nye nabo, og ser frem til et tæt samarbejde, der vil være en yderligere..

FAKTA

4400 m2
 300 Nye Arbejdspladser
 Byggeri begynder konkret i 2018
 En tredje bygning i Filmby Aarhus
 Skal skabe et unikt miljø på havnen
 Forventes færdigt i 2019 og i fuld aktivitet fra 2020

Den nye bygning bliver en central del af fremtiden i Filmby Aarhus, Opgaven for totalrådgiver AART Architechts er at skabe rum og miljøer, der imødekommer fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter i film- og medieverdenen samt det professionelle erhvervsmiljø, der allerede er i Filmbyen.

Holdet bag Filmby III

Totalrådgiver:
AART Architechts A/S 
Underrådgivere:
Rambøll Danmark A/S
SLA A/S
Kvorning Design & Kommunikation 

“Det kræver, at vi kan tilbyde virksomheder og deres medarbejdere fysiske ramme i form af bygninger, der inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet. Vi skal giver dem fundamentet for et produktionsmiljø, der matcher København på en række centrale punkter – og det er vi godt på vej til med den kommende udvidelse,”

Carsten Holst, Filmby Aarhus

HAVNEAREALET

Filmbyen bliver bragt i øjenhøjde med den omkringliggende by og målet er, at invitere til oplevelser og inspirere til nye former for samarbejder.

Ambitionen er, at optimere sammenhæng mellem de solitære bygninger og bidrage positivt til oplevelsen af udearealerne. Det gælder både direkte imellem Filmbyens egne bygninger og sammenhængen til de nye byrum, der tænkes udviklet langs den rekreative forbindelse, der strækker sig fra Riis skov ned igennem området fra Mindet i nord til Strandvejen og Skanseparken i syd, hvorfra den fortsætter videre til Tangkrogen.

Den eksisterende bygningsmasse er til dato skabt i etaper. Med udvidelsen af Filmby3 er det målet at tænke i helheder, der styrker mulighederne for mødesteder, bidrager til netværksdannelse og i højere grad end i dag bidrager til at åbne Filmbyen mod offentligheden – både ude og inde.

INKUBATOR

Udvidelsen tilfører et inkubatormiljø for nystartede virksomheder i de kreative erhverv i samarbejde med VIA University College og Kaospiloterne og skal samtidig styrke talentudviklingen i samarbejde med Aarhus Filmværksted.

FREMTIDIGE LEJERE

Det primære formål med udvidelsen er at skabe flere kvadratmeter til virksomheder i klyngen. Både til nuværende lejere, der er i vækst, og nye virksomheder, der ønsker at blive en del af miljøet.