VOKSEVÆRK

300 nye arbejdspladser og yderligere 4400 m2 til Filmby Aarhus

Filmmiljøet og klyngen omkring Filmby Aarhus udvikler sig positivt. Det gælder kulturelt og inden for beskæftigelse, faglig kvalitet, publikums-succeser og økonomisk afkast til Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har i samarbejde med Filmby Aarhus derfor besluttet at opføre en tredje bygning. Filmby 3 kalder vi den. Alle formalia er klaret, og i øjeblikket er arkitekter og bygherrer igang med at færdigudvikle projektet.  

Når Filmby3 står færdig, matcher miljøet omkring Filmby Aarhus fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter, film- og medieverdenen, og den vil tilbyde virksomheder og deres medarbejdere fysiske ramme i form af bygninger, der inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet.

Produktionsmiljøet vil være godt på vej til at matche København på en række centrale punkter.

NYHEDER OM BYGGERIET

Filmbyen håber på udbytterigt naboskab med Jyllands-Posten

| Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

Filmbyen og det nye hovedkvarter for Jyllands-Posten bliver nærmeste naboer, hvis byrådet på sit kommende møde vælger at sælge grunden til bladhuset. I Filmbyen glæder man sig over udsigten til den nye nabo, og ser frem til et tæt samarbejde, der vil være en yderligere..

Aarhus-Arkitekt skal tegne fremtidens Filmby

| Filmby3presse, Nyhedsblog | No Comments

Leg med byrummet, skab en bygning med rum for innovation og inspiration, hvor virksomheder og uddannelser for de digitale visuelle industrier skaber vækst. Det er opgaven for arkitektfirmaet AART architects.

FAKTA

4400 m2
 300 Nye Arbejdspladser
 Byggeri starter op i midten af 2017
 3 Bygning i Filmby Aarhus
 Skal skabe et unikt miljø på havnen
 Forventes færdigt ultimo 2018

Den nye bygning bliver en central del af fremtiden i Filmby Aarhus, Opgaven for totalrådgiver AART Architechts er at skabe rum og miljøer, der imødekommer fremtidens tendenser inden for kulturaktiviteter i film- og medieverdenen samt det professionelle erhvervsmiljø, der allerede er i Filmbyen.

Holdet bag Filmby III

Totalrådgiver:
AART Architechts A/S 
Underrådgivere:
Rambøll Danmark A/S
SLA A/S
Kvorning Design & Kommunikation 

“Det kræver, at vi kan tilbyde virksomheder og deres medarbejdere fysiske ramme i form af bygninger, der inviterer til innovation, samarbejde og kreativitet. Vi skal giver dem fundamentet for et produktionsmiljø, der matcher København på en række centrale punkter – og det er vi godt på vej til med den kommende udvidelse,”

Carsten Holst, Filmby Aarhus

HAVNEAREALET

Filmbyen bliver bragt i øjenhøjde med den omkringliggende by og målet er, at invitere til oplevelser og inspirere til nye former for samarbejder.

Ambitionen er, at optimere sammenhæng mellem de solitære bygninger og bidrage positivt til oplevelsen af udearealerne. Det gælder både direkte imellem Filmbyens egne bygninger og sammenhængen til de nye byrum, der tænkes udviklet langs den rekreative forbindelse, der strækker sig fra Riis skov ned igennem området fra Mindet i nord til Strandvejen og Skanseparken i syd, hvorfra den fortsætter videre til Tangkrogen.

Den eksisterende bygningsmasse er til dato skabt i etaper. Med udvidelsen af Filmby3 er det målet at tænke i helheder, der styrker mulighederne for mødesteder, bidrager til netværksdannelse og i højere grad end i dag bidrager til at åbne Filmbyen mod offentligheden – både ude og inde.

INKUBATOR

Udvidelsen tilfører et inkubatormiljø for nystartede virksomheder i de kreative erhverv i samarbejde med VIA University College og Kaospiloterne og skal samtidig styrke talentudviklingen i samarbejde med Aarhus Filmværksted.

FREMTIDIGE LEJERE

Det primære formål med udvidelsen er at skabe flere kvadratmeter til virksomheder i klyngen. Både til nuværende lejere, der er i vækst, og nye virksomheder, der ønsker at blive en del af miljøet.