CROSS MOTION

Kompetencer fra den digitale visuelle industri kan bruges i helt andre sektorer – og det er temaet for EU-projektet Cross Motion, hvor lande omkring Østersøen er gået sammen. Det handler bl.a. om udvikling af prototyper, om at skabe netværk der er holdbare og som virker, når virkelige projekter skal udvikles og produceres.

Det handler ikke om underholdning, i stedet handler det om de kompetencer og den viden, der findes i underholdningsindustrien inden for den digitale visuelle branchen. Den viden skal sættes i spil i industrien, serviceerhverv – ja kun fantasien sætter grænserne. På verdensplan har vi kun set den spæde begyndelse på dette felt og ambitionen i projektet er at udvikle talenter, skabe netværk og samarbejdsrelationer. 

Mere:

Hjemmeside: crossmotion.org
Følg med: Cross Motion på Facebook 

MÅL

Non-profit organisation der tilbyder forretningsudviklende aktiviteter inden for den digitale industri

KONTAKT

Projektleder
Kirsten Larsen Langgaard
Email: kirlal@aarhus.dk
Tlf: +45 4187 2310

Regitze Mai Møller
Email: remm@aarhus.dk
Tlf.+45 4187 4324

CROSS MOTION NYHEDER

Konference i Filmby Aarhus, Digital Kids Today. Arrangeret af Cross Motion, Interactive Denmark, Funday Factory og Filmby Aarhus. Foto: Joan Rask

Digital Kids Today fik branchen til Filmby Aarhus

| Cross Motion, Interactive Denmark, Nyhedsblog | No Comments
18/04 2018 Digital Kids Today fik branchen til Filmby Aarhus Det skal være sjovt! Digitale visuelle løsninger til børn er i rivende udvikling, og det var netop temaet til konferencen...

Baltic Sea Region: DVI-branchen høster frugten af tværnationalt samarbejde

| Cross Motion, Nyhedsblog | No Comments

Positive takter over hele linjen – men der er behov for stærkere netværk, mere kvalificeret arbejdskraft og bedre adgang til kapital ud over offentlig funding. Det viser rapport om omfanget af den digitale visuelle industri i Østersøregionen.

Arrangementet Digital Kids Today tilbyder indblik i det seneste nye inden for udvikling af digitale løsninger til børn

Digital Kids Today vender tilbage til Aarhus efter sidste års succes

| Cross Motion, Interactive Denmark, Nyhedsblog | No Comments

Eksperter med stor indsigt i digitale oplevelser til børn og den digitale visuelle industri videndeler igen til Digital Kids Today d. 12. April i Filmby Aarhus.

FOKUS

 • Konferencer og hackathons/hack day
 • Udvikling af prototyper 
 • Skabe regionale netværk 
 • Forskning på tværs af sektorer, nationer og brancher 
 • Markedsføring og videndeling af forsknings- og udviklingsresultater 
 • Aktiviteter der styrker tværsektoriel innovation 

AKTIVITETER 2018

 • Digital Kids Today – april 
 • Geospectra – Screen tourism conference in Malmö – maj 
 • Udvikling af prototyper inden for sundhed og uddannelse

AFGIKDTE AKTIVITETER 2017

 • Udvikling af prototyper inden for virtual reality, augmented reality og 360 grader video i sundhed, turisme og uddannelse
 • Hackathon, Kaunas – d. 10.-12. marts 
 • Living Lab, Tallinn – april 
 • Digital Kids Today – april
 • Konference, Vilnius – maj 
 • AARHUS DIGI:TAL 2017 – 15. september

FAKTA

 • Projektperiode: 1.3-2016 til 28.2.2019
 • Koordinator: Tallinn University 
 • Ni partnere fra landene omkring Østersøen 

PARTNERE

 • Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Tyskland
 • Media Evolution Malmø, Sverige 
 • Oslo Universitet, Norge 
 • Tallinn University, Estland 
 • Estonian Digital Centre, Estland
 • TechHub Riga, Letland
 • Nebula Cluster, Litauen 
 • Mikkeli University of Applied Sciences, Finland 
 • Filmby Aarhus, Danmark 

 

PARTNERE

Digix - Digital Creative Media Incubator - Cross Motion
Logo Filmby Aarhus
Interreg baltic Sea Region deltager i EU-projektet Cross Motion, som Filmby Aarhus er medinitiativtager til. Fokus er, at samle kompetencer fra den digitale visuelle industri og bruge dem i helt andre sektorer
Cross Motion er et EU-projekt, som Filmby Aarhus er medinitiativtager til. Fokus er, at samle kompetencer fra den digitale visuelle industri og bruge dem i helt andre sektorer
Oslo-universitet-logo